• Türkçe
  • English

Bölüm öğretim üyelerimiz Doç. Dr. Hülya Kılıç ve Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Doğan, 2020 yılının Haziran
ayında ilk basımı yapılan “Matematik Eğitiminde Etkinlikler ve Uygulamaları” adlı kitapta Etkinlik Temelli
Öğretimde Öğrencilerin Düşüncelerinin Değerlendirilmesi başlıklı bir bölümün yazarlığını üstlendiler.
Matematik eğitimcilerine ve öğretmenlere yönelik hazırlanan bu kitapta Dr. Kılıç ve Dr. Doğan, fakülte-
okul işbirliği modeli çerçevesinde geliştirdikleri ve uyguladıkları etkinliklere ilişkin örnekleri sundular.