• Türkçe
  • English

Yaşamın hemen her alanında olduğu gibi eğitim alanında da gelişen teknolojiyi öğrenme ve uyum sağlama zorunluluğu etkisini hissettirmeye başlamış ve bu konuda hizmet verecek donanımlı kişilere olan ihtiyacı daha da artırmıştır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü bu ihtiyaca cevap verecek nitelikte kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Araştırma​

Bölüm mezunları, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları dışında bilişim teknolojisi, eğitim yazılımı, web tasarımı, öğretim materyali geliştirme gibi alanlarda faaliyet gösteren kurumlarda da çalışabilmektedir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 4 yıllık bir program olup, programda yer alan dersler öğrencilerin temel ve güncel yazılımları öğrenmesini ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmasını, bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmasını ve öğretmenlik mesleğine yönelik temel bilgi ve becerileri kazanmasını sağlayacak niteliktedir. 

Çok Yönlü Donanım

İçinde bulunduğumuz yüzyıla damgasını vuran teknolojik gelişmeler, yenilikleri takip edebilecek, bilgi ve beceriyi teknoloji aracılığıyla eğitim süreçlerine doğru aktarabilecek özellikteki bireylere olan ihtiyacı artmaktadır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü bu ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikli bireyleri deneyimli uzman kadrosuyla yetiştirmekte ve onları değişik sektörlerin taleplerine göre hazırlamaktadır.

Uygulama

Programımız, öğrencilerin dijital okuryazar olmasını, güncel yazılımları öğrenmesini ve bunları mesleğe yönelik kullanmasını sağlamaktadır.

Uluslararasılaşma

Disiplinler arası program anlayışımız, üniversitemizin farklı fakülte ve bölümleri ile yürütmekte olduğumuz çift anadal-yan dal programlarımıza ve Erasmus- Exchange anlaşmalarımıza yansımıştır. Öğrencilerimiz eğitime ve diğer sektörlere farklı açılardan bakabilen, analitik düşünebilen, paylaşımcı, öğrenmeyi öğrenen ve üretken bireyler olarak mezun olup rahatlıkla iş bulabilmektedir.

Mezunlarımız akademisyen, öğretmen, özel ve kamuda yönetici, öğretim tasarımcısı, web tasarımcısı, yazılım geliştirme uzmanı, sosyal medya uzmanı, uzaktan eğitim koordinatörü, proje yöneticisi, bilgi işlem uzmanı, grafik tasarımcı ve eğitimci danışman olarak çalışmaktadır.