• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 401
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
6
Kredi: 
5
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu derste öğretmen adaylarının ortaokul matematik derslerini gözlemleyerek, kullanılan öğretim yöntemlerini, öğrencilerin derse katılımını, sınıf yönetimini ve öğrencilerin nasıl değerlendirildiğini değerlendirmeleri beklenmektedir. Ayrıca farklı sınıf seviyelerine uygun ders planları geliştirerek sınıf içinde uygulamaları ve uygulamalarını değerlendirmeleri istenmektedir.
Dersin İçeriği: 

Matematik öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikleri gözlemleme; matematik öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikleri mikroöğretim yöntemiyle uygulama; matematik öğretimi için etkinlik ve material geliştirme; sınıf ortamının düzenlenmesi, sınıf yönetimi, ölçme-değerlendirme ve yansıtma.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin öğrenme çıktıları  Program çıktıları Öğretim yöntemleri Ölçme yöntemleri
1 Eğitim sürecinin aşamalarını (planlama, uygulama ve değerlendirme) gözlemler. 4, 5, 6 2, 3 F, H
2 Okul gözlemlerini; dersin amacı, kullanılan öğretim yöntemleri ve materyalleri, öğrenci katılımı ve ölçme-değerlendirme araçları çerçevesinde değerlendirir. 4, 6, 7, 8 2, 3 F, H
3 Ders planı ve etkinlik geliştirir. 1, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4 F, H
4 Geliştirdiği ders planlarını ve etkinlikleri sınıf ortamında uygular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 G, H
5 Ölçme-değerlendirme araçları geliştirir ve uygular. 6, 8, 9 2, 3, 6 F, G, H

Dersin Akışı

Hafta Konular Değerlendirme
1 Gözlem yönteminin özellikleri  
2 Öğretim yöntem ve teknikleri  
3 Öğretim araçları Gözlem raporu 1
4 Sınıf yönetimi ve iletişim Gözlem raporu 2
5 Ders planı ve etkinlik hazırlama Gözlem raporu 3
6 Ders planı ve etkinlik hazırlama Gözlem raporu 4
7 Öğretmenlik uygulaması I

Uygulamaların Değerlendirilmesi

Gözlem raporu 5
8 Öğretmenlik uygulaması I

Uygulamaların Değerlendirilmesi

Ders planı 1 & uygulama raporu 1
9 Ölçme ve değerlendirme  Gözlem raporu 6
10 Sınav hazırlama ve uygulama Gözlem raporu 7
11 Deneyimli bir öğretmen ile sohbet Gözlem raporu 8
12 Öğretmenlik uygulaması II

Uygulamaların Değerlendirilmesi

Mini sınav & Sonuç değerlendirme
13 Öğretmenlik uygulaması II

Uygulamaların Değerlendirilmesi

Gözlem raporu 9
14 Genel değerlendirme Ders planı 2 & uygulama raporu 2

Gözlem raporu 10

Kaynaklar

  • MEB ortaokul (5.-8. Sınıflar) matematik öğretim programı 
  • MEB ortaokul (5.-8. Sınıflar) matematik ders kitapları
  • Diğer ders notlarına YULEARN üzerinden erişilebilinir.
KAYNAKLAR
Ders Notu Derleme ders notları
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Derleme ders notları
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmaları Katkı yüzdesi
Gözlem raporları 40
Ders planları 30
Uygulamalar 10
Uygulama raporları 10
Örnek sınav hazırlama 10
Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program öğrenme çıktıları Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.         X
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.         X
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.         X
4 İlköğretim matematik öğretim programının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarını bilir ve bunlara uygun olarak matematik öğretim sürecini planlar.         X
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik derslerinde uygular.          X
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.         X
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.         X
8 Matematik öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.          X
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.         X
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 12 180
Ödevler 5 8 40
Toplam İş Yükü     250
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10
Dersin AKTS Kredisi     10