• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MATH 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Soyut cebire giriş, temel cebirsel yapıları tanıtma, ispat tekniklerinin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği: 

Cebirsel yapılar, tamsayılar, halkalar cisimler, gruplar, homomorfizmalar ve izomorfizmalar, doğal sayılar ve özellikleri, rasyonel sayılar, reel sayılar ve özellikleri, kompleks sayılar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Soyut düşünmeyi kolaylaştırır   1,2 A
2) İspat tekniklerini öğrenir   1,2 A
3) Cebirsel yapıları tanır   1,2 A
4) Cebirsel yapılar arasındaki ilişkileri açıklar   1,2 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Cebirsel yapılara genel bakış Ders Kitabı 
2 Tamsayıların cebirsel özellikleri Ders Kitabı 
3 Halkalar Ders Kitabı 
4 Cisimler Ders Kitabı 
5 Gruplar Ders Kitabı 
6 Homomorfizmalar ve izomorfizmalar Ders Kitabı 
7 Doğal sayılar Ders Kitabı 
8 Doğal sayıların aritmetik ve sıralama özellikleri Ders Kitabı 
9 Tamsayılar Ders Kitabı 
10 Rasyonel sayılar Ders Kitabı 
11 Reel sayılar Ders Kitabı 
12 Reel sayıların cebirsel ve sıralama özellikleri Ders Kitabı 
13 Kompleks sayılar Ders Kitabı 
14 Kompleks sayılar Ders Kitabı 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Intro. to Mathematical Structures, Steven Galovich. HBJ.
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematiğin  araştırma alanları (analiz, cebir, diferensiyel denklem ve geometri) için altyapı niteliğindeki limit, türev, integral, mantık, lineer cebir ve ayrık matematik konularında hesap yapabilme becerisi ne sahip olur.         x
2 Matematiğin araştırma alanları hakkında temel bir bilgi birikimine ulaşır.         x
3 Matematiğin araştırma alanları arasında ilişkiler kurabilme ve yorumlar.         x
4 Matematik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur.         x
5 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.   x      
6 Etkin iletişim kurma becerisine sahip olur. x        
7 İlgi duyduğu alanlarda kendini geliştirir.     x    
8 Bilişim teknolojilerini tanıma, bunlardan uygun araçları seçme ve kullanma becerisine sahip olur. x        
9 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.     x    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14x toplam ders saati) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav (Bireysel çalışma dahil) 2 10 20
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final (Bireysel çalışma dahil) 1 15 15
Toplam İş Yükü     175
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7
Dersin AKTS Kredisi     7