• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CEIT 211
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğretmen adaylarının görev yapacakları okulda ihtiyaç duyacakları bilişim teknolojileri konusunda farkındalığını ve kullanma becerilerini arttırmak.
Dersin İçeriği: 

Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı yönetim sistemleri; web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Bireysel Çalışma, 5: Gösteri Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1: Sınav , 2: Deney, 3: Ödev 4: Portfolyo, 5: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgisayar sisteminin ana bileşenlerini bilir. 4, 9, 11 1,2,5 1,2,3
Microsoft Office Word kelime işlemci programını kullanabilir. 4, 9, 11 1,4,5 1,3,4
Microsoft Excel programını ileri düzeyde kullanabilir. 4, 9, 11 1,4,5 1,3,4
Microsoft Office PowerPoint programını etkili sunu hazırlayabilecek düzeyde kullanabilir. 4, 9, 11 1,4,5 1,3,4
Bilgisayar ve internet güvenliği için alınması gereken önlemleri bilir. 4, 9 1,2,3 1,3
Bilgisayar etiğini bilir. 3 1,2,3 1,3
Algoritmik düşünebilir. 2,4,9 1,2,3,4 1,3,4

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayarın temel bileşenleri- Donanım, Yazılım  
2 Problem çözme, bilgi işlemsel düşünme kavramları ve işletim sistemleri örnekleri  
3 MS Word- kullanıcı arayüzünü tanıma, sekmeleri tanıma  
4 MS Word-Ekle ve düzen menüsü, Şekiller, grafikler, resimler vb. Metin ve paragraf biçimlendirme  
5 MS Word - İçindekiler tablosu oluşturma, kaynakça yönetimi  
6 Microsoft PowerPoint- kullanıcı arayüzünü tanıma, slayt ve slayt metinleri ile çalışma.  
7 Microsoft PowerPoint- Slaytları biçimlendirme, slayta görsel öğeler ekleme.  
8 Microsoft PowerPoint-Etkili sunum teknikleri - Arasınav  
9 Bilgisayarın çocuklar ve gençler üzerine etkileri, güvenli internet kullanma  
10 Web sayfası oluşturma ve bilişim etiği  
11 Algoritma ve akış şeması kavramları  
12 MS Excel- kullanıcı arayüzünü tanıma, çalışma sayfası doldurma.  
13 MS Excel formül çubuğunu kullanma, temel işlemler.  
14 MS Excel Koşullu ifadeler, Eğer, Ve, Veya  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Bilişim Teknolojileri Kitabı (Nobel Yayıncılık)

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler 2 Ödev MS Word ile ilgili 2 ödev MS Excel ile ilgili, 1 ödev MS Powerpoint ile ilgili
Sınavlar Ara sınav, Final

 

Değerlendirme Sistemi

 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 5 30
Final 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Öğretim teknolojilerini ve materyallerini ve bunların derslerde nasıl kullanılacağını bilir; eğitim yazılımı, e-öğrenme, uzaktan eğitim gibi uygulamalarda rol alır ve gerektiğinde çevresindekilere destek olur   X        
2 Eğitim teknolojilerinin tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi sürecini verimli ve etkili kullanır; bu süreçleri inceleyerek gerekli ürünleri, değişiklikleri ve güncellemeleri tasarlar ve hazırlar.   X        
3 Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak en üst düzeyde öğrenmeleri için uygun teknoloji destekli eğitim ortamları düzenler.       X    
4 Öğretim süreci içinde ve dışında bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma becerilerine sahip olur.         X  
5 Öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak teknoloji destekli öğretim materyalleri tasarlayıp geliştirir.   X        
6 İhtiyaca yönelik uygun bilgisayar sistemini kurarak, gerekli yazılım ve çevre birimlerini tanımlayarak kullanır.     X      
7 Öğrenme öğretme sürecini planlar, uygular ve yönetebilir.            
8 Proje yönetim süreçlerini bilerek elektronik ortamda proje yürütebilir.   X        
9 Bilgisayar donanımı, yaygın kullanılan paket programlar, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve programlama dilleri konularında bilgi, beceri ve yetkinlik sahibidir.         X  
10 Öğretmenlik mesleği ve bu mesleği gerçekleştirmeyle ilgili konularda yeterli düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik sahibidir.            
11 Güncel ve yenilikçi bilişim teknolojilerini (donanım ve yazılım) kullanıp bunları eğitim ve öğretim sürecine entegre eder.         X  
12 Alana özgü kullanılabilecek öğrenme-öğretme yaklaşımları, kuramları, öğrenme-öğretme stratejileri, yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular. X          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 10 10
Final  1 20 20
Toplam İş Yükü     102
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,08
Dersin AKTS Kredisi     4