• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MATH 132
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin diziler, seriler, üç boyutlu uzayda analitik geometri, çok değişkenli fonksiyonlarda limit, kısmi türev, çok katlı integral, vektör alanlarının çizgisel integralleri gibi konuları kavraması ve ilgili hesaplamaları yapabilir hale gelmesidir.
Dersin İçeriği: 

İntegrallerin uygulamaları;dönel katı cizimlerin hacimleri, yay uzunluğu, dönel yüzeylerin alanları. Dizilerde yakınsaklık. Serilerde yakınsaklık testleri. Kuvvet, Taylor ve Maclaurin serileri. Üç Boyutlu uzayda analitik geometri. Çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler, uç değerler. Çift katlı integraller.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Dizilerde ve serilerde yakınsaklık kavramlarını bilir ve ilgili hesaplamaları yapar.   1,2 A
2) Üç boyutlu uzayda vektörler, doğrular, düzlemler ve kuadratik yüzeyler kavramlarını bilir ve ilgili hesaplamaları yapar.   1,2 A
3) Çift katlı integral kavramını ve bazı uygulamalarını bilir ve ilgili hesaplamaları yapar.   1,2 A

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dilimlemeyle hacimler – Dönel cisimler (Ders kitabından) 7.1,7.2
2 Eğri uzunluğu ve yüzey alanı 7.3
3 Diziler ve yakınsaklık, Sonsuz seriler 9.1,9.2
4 Pozitif seriler için yakınsaklık testleri, 9.3
5 Mutlak ve koşullu yakınsaklık, Kuvvet serileri, 9.4,9.5
6 Taylor ve Maclaurin serileri, Taylor ve Maclaurin serilerinin uygulamaları 9.6,9.7
7 Üç boyutta analitik geometri, Vektörler 10.1,10.2
8 Üç boyutlu uzayda çapraz çarpım, Düzlemler ve doğrular 10.3,10.4
9 Kuadratik yüzeyler, Çok değişkenli fonksiyonlar, Limit ve süreklilik 10.5,12.1,12.2
10 Kısmi türevler, Yüksek mertebeden türevler, Zincir kuralı 12.3,12.4,12.5
11 Lineer yaklaşımlar, diferansiyeller, Gradyantlar ve Yönlü türevler, Kapalı fonksiyonlar 12.6,12.7,12.8
12 Uç değerler, Kısıtlandırılmış tanım kümelerinde tanımlı fonksiyonların uç değerleri Lagrange çarpanları 13.1,13.2,13.3
13 Çift katlı integraller, Kartezyen koordinatlarda çift katlı integrallerin yinelemesi 14.1,14.2
14 Kutupsal koordinatlarda çift katlı integraller, Çift katlı integrallerde değişken değiştirme 14.4

Kaynaklar

Ders Notu R. A. Adams and C. Essex, Calculus, 7th Ed., Pearson (2010)
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı 1 40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematiğin  araştırma alanları (analiz, cebir, diferensiyel denklem ve geometri) için altyapı niteliğindeki limit, türev, integral, mantık, lineer cebir ve ayrık matematik konularında hesap yapabilme becerisi ne sahip olur.         X
2 Matematiğin araştırma alanları hakkında temel bir bilgi birikimine ulaşır.         X
3 Matematiğin araştırma alanları arasında ilişkiler kurabilme ve yorumlar.     X    
4 Matematik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur.         X
5 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir. X        
6 Etkin iletişim kurma becerisine sahip olur.          
7 İlgi duyduğu alanlarda kendini geliştirir.         X
8 Bilişim teknolojilerini tanıma, bunlardan uygun araçları seçme ve kullanma becerisine sahip olur.          
9 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.          

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14x toplam ders saati) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav (Bireysel çalışma dahil) 2 8 16
Kısa Sınav      
Ödev      
Final (Bireysel çalışma dahil) 1 12 12
Toplam İş Yükü     140
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.6
Dersin AKTS Kredisi     6