• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 280
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
İlköğretim matematik öğretmenliği adaylarını matematik öğretiminde kullanılabilecek bilgisayar teknolojileri hakkında bilgilendirmektir. Matematik Eğitiminde kullanılabilecek bilgisayar yazılımları incelenecektir.
Dersin İçeriği: 

Matematik öğretiminde teknolojinin önemi; Bilgisayar Cebiri Sistemleri (BCS) ve Dinamik Geometri Sistemleri (DGS) gibi yazılımların kullanımı, bu yazılımlar aracılığı ile etkileşimli etkinlikler üretme ve uygulama; öğrenci ürünlerini değerlendirme.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Matematik Eğitiminde Powerpoint’ten nasıl yararlanabileceğini inceler 4, 7 4 G
2) Matematik içerikli excel sayfalarının nasıl oluşturulabileceğini açıklar 7 4 G
3) Dinamik Geometri yazılımlarını kullanır 4 G
4) Matematik etkinlikleri hazırlarken sanal materyallerden faydalanır 4, 5  4 G

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Matematik Eğitimine Özgü teknolojik araçların tanıtımı  
2 Dinamik Geometri Yazılımları

GeoGebra – Temel Araçlar

 
3 Dinamik Geometri Yazılımları

GeoGebra – İleri Düzey Araçlar

 
4 Dinamik Geometri Yazılımları

GeoGebra – Örnek Uygulamalar

 
5 Dinamik Geometri Yazılımları

Geogebra ile ders hazırlama

 
6 Excel

Temel Araçlar,  Formuller

 
7 Excel

Koşullu Format

 
8 Excel

Eğitimsel içerik hazırlama

 
9 Web Araçları

Sanal Materyaller 

 
10 Web Araçları

Sanal materyaller ile ders hazırlama

 
11 Mobile Araçlar

Explain Everything 

 
12 MS Office Araçları

PowerPoint

 
13 Text & Photo & Audio Editing

Matematik Konulu Poster hazırlama

 
14 Poster

Matematik Konulu Poster hazırlama

 

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Öğretmen Notları
Diğer Kaynaklar Ders Notları

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ders Etkinlikleri için broşürler
Ödevler
  1. Dinamik Geometri Yazılımı Projesi
  2. Matematik Öğretimine yönelik excel sayfaları hazırlama
  3. Matematik Konulu Poster
Sınavlar Final sınavı

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Final Sınavı 1 40
Ödev 3 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.      X    
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.     X    
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.       X  
4 İlköğretim matematik öğretim programının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarını bilir ve bunlara uygun olarak matematik öğretim sürecini planlar.         X
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik derslerinde uygular.          X
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.       X  
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.         X
8 Matematik öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.  X        
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.       X  
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur. X        

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ödev 3 10 30
Final Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4