• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ED 111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere öğretmenlik mesleğini ve eğitimsel kuramları, prosedürleri ve teknikleri, değerlendirme araçlarını, eğitim ve öğretmenlik bilgisinin kaynaklarını tanıştırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Eğitim ve öğretmenliğin önemli temellerini anlama, öğrenme ve öğretmenin yapısı hakkında bilgilendirme, öğrenme ve öğretmede bireysel ve toplumsal olaylar ve çok kültürlü ve toplumsal cinsiyet konularını içeren teorik eğitim, bu teorik altyapının çeşitli uygulama alanları, bilgisayar bazlı rehberlik sistemleri, yazılı kaynaklar ve internet aracılı ile ulaşaılabilecek eğitim ve öğretimin temel kaynakları hakkında bilgi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Eğitim ve öğretimin önemli temellerini anlayabilirler. 1,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3
2) Öğrenme ve öğretmenin yapısını, kişisel ve toplumsal konularını kavrayabilirler. 1,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3
3) İnternet, bilgisayar tabanlı rehberlik sistemleri ve yazılı materyaller aracılığı ile elde edilen eğitim ve öğretim bilgilerinin başlıca kaynaklarının bilgisine sahip oldukllarını gösterebilirler. 1,5,6,15 1,2,3,4,5,6 1,2,3
4) Öğrenme ve öğretmede çok kültürlü ve cinsiyet içerikli eğitimin bilgisini kavrayabilirler. 1,4,5,6,11,17 1,2,3,4,5,6 1,2,3
5) Eğitim ve öğretim kuramlarını çeşitli arenalarda uygulayabilirler. 1,4,5 1,2,3,4,5,6 1,2,3

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Genel Giriş  
2 Eğitimin Limit ve Vaatleri  
3 Öğretmenler, Öğretim ve Eğitim Psikolojisi  
4 Eğitim Politikası  
5 Eğitim Tarihi  
6 Eğitim Sosyolojisi  
7 Eğitim Felsefesi ve Öğretmenler için Önemi  
8 Kurum Olarak Okullar  
9 Öğretmenlik Mesleği  
10 İzlence, Pedegoji ve Bilgi Aktarması  
11 Fırsat Eşitliği ve Eğitim Çıktıları  
12 Eğitim Eşitsizliğinin Açıklaması  
13 Eğitim Reformu ve Okul Gelişimi  
14 Öğrenme ve Öğretmede Motivasyon  

 

Kaynaklar

Ders Notu Sadovnik, Alan. 2006. Explorig Education: An Introduction to the Foundations of Education.
Jonson, Tony 2008. Philosophical Documents in Education.
Diğer Kaynaklar Kılıç, Durmuş. 2009. Eğitim Bilimine Giriş. Nobel Yayım Dağıtım.

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 25
Ara Ödev 1 25
Final Ödevi 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 PDR’nin geçmişini, temel felsefesini ve ilkelerini bilmek ve uygulamak         X  
2 PDR alanında koordinasyon, konsültasyon/müşavirlik ve süpervizyonun anlam ve önemini kavramak ve uygulayabilmek            
3 Ulusal ve uluslar arası PDR dernekleri tarafından kabul edilmiş etik kuralları bilmek ve uygulamak            
4 Çok kültürlü bir yaklaşımla herkesi olduğu gibi/her türlü özellikleriyle kabul etmeyi öğrenmek     X      
5 Kültürel farkındalık, kültürel sosyal adalet, çatışma çözme ve diğer kültürel davranışlarıyla ilgili teorileri/bilgileri; insan ruhunun, aklının ve bedeninin gelişimi ve sağlığı için öğrenmek ve uygulamak     X      
6 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak       X    
7 Normal ve anormal davranışları etkileyen çevresel faktörleri, psikopatolojiyi, özürlülük durumlarını ve gelişim sürecindeki krizleri anlamak            
8 Global ekonomide belirli gruplara uygulananları da içerecek şekilde, kariyer danışmanlığı, süreçleri, teknikleri ve kaynakları kariyer gelişimi ile karar verme modellerini öğrenmek ve uygulamak       X    
9 Psikolojik danışmanlık teorilerini öğrenerek uygulamada danışanlara uygun müdahale tekniklerini farketmek ve kullanmak         X  
10 Grup sürecini, grup üyelerinin rol ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik faktörlerini, gelişimsel aşama içeren grup dinamiklerinin ilke ve tekniklerini öğrenmek   X        
11 Grup lideri olma çeşitleri ve becerilerini öğrenmek ve uygulamak            
12 Bireysel ve grup yaklaşımlarını çok kültürlü bir toplum çerçevesinde değerlendirme anlayışını kazanmak     X      
13 Çevresel değerlendirme, performans değerlendirme, bireysel ve grup test ve envanter yöntemleri, psikolojik testler ve davranış gözlemlerini içeren standartlaştırılmış ve standartlaştırılmamış testleri ve diğer değerlendirme tekniklerini temel kavramlarını kavrayabilmek ve uygulayabilmek       X    
14 Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenerek,  PDR alanında araştırma yapmanın ve sonuçları yazılı olarak sunmanın önemini kavramak ve uygulamak     X      
15 Bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, profesyonel gelişim ve veri analizi için internet ve teknolojiyi nasıl kullanacağını bilmek         X  
16 PDR hizmetlerinde gizlilik ilkesine bağlı olarak PDR hizmetlerinden yararlanmanın gönüllülük esasına dayalı, isteyen herkese,ve hayat boyu açık olduğuna inanmak       X    
17 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerinin eğitimlerinin önündeki engelleri anlamak ve bu alanlarda öğrencileri desteklemek        X    

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ                                                                        Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU                       

Etkinlik                                                                                               SAYISI               Süresi(Saat)                  Toplam İş

                                                                                                                                                                           Yükü(Saat)

 

Ders Süresi                                                                                           15                            2                                         30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)                15                            2                                         30

Ödev                                                                                                      1                             2                                          2

Ara Ödev                                                                                               1                             2                                          2

Final Ödevi                                                                                            1                             2                                          2

 

Toplam İş Yükü                                                                                                                                                              66

Toplam İş Yükü / 25 (s)                                                                                                                                            2,64

Dersin AKTS Kredisi                                                                                                                                                      3