• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 103
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, matematik programında sayılar ve cebir öğrenme alanlarındaki temel kavramları ve bunların birbiriyle ilişkilerini tartışmaktır.
Dersin İçeriği: 

Matematik programında sayılar ve cebir öğrenme alanlarındaki (doğal sayılar, doğal sayılarla işlemler, kesirler, kesirlerle işlemler, ondalık gösterim, yüzdeler, çarpanlar ve katlar, kümeler, tam sayılar, tam sayılarla işlemler, rasyonel sayılar, rasyonel sayılarla işlemler, oran, oran ve orantı, üslü ifadeler, kareköklü ifadeler, cebirsel ifadeler, eşitlik ve denklem, doğrusal denklemler, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler, eşitsizlikler) konulara ilişkin temel kavramlar ve özellikleri; bu kavramların birbiriyle ilişkisi, matematiksel kavramların tartışılması ve çoklu gösterimlerle birbirlerine dönüştürülmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sayı kavramını ve tarihte kullanılan sayı sistemlerini açıklar. 2 1 A, E
2) Sayılarla ilgili problemleri çözer ve ispatlar yapar. 1, 2, 3, 4 1, 7 A, E
3) Rasyonel sayılar, ondalık gösterim ve yüzdeler arasındaki dönüşümleri yapar. 1, 3 1 A, E
4) Cebir kavramlarını açıklar. 1, 3 1 A, E
5) Cebir ile ilgili problemleri çözer ve ispatlar yapar. 1, 2, 3, 4 1, 7 A, E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Doğal sayılar ve özellikleri  
2 Tamsayılar ve özellikleri  
3 Tamsayılar ile ilgili problemler ve ispatlar  
4 Rasyonel ve irrasyonel sayılar ve özellikleri  
5 Reel sayılar ile ilgili problemler ve ispatlar  
6 Ondalık gösterim ve yüzdeler  
7 Oran ve orantı  
8 Ara Sınav  
9 Cebir kavramının ortaya çıkışı  
10 Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler  
11 Doğrusal denklemler  
12 Eşitsizlikler  
13 Cebir problemleri  
14 Cebir problemleri ve cebirsel ispatlar  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Eves, H. (1990). Foundations and fundamental concepts of mathematics. New York: Dover
Diğer Kaynaklar TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Sınıf içi uygulamalarda kullanılacak etkinlik yaprakları
Ödevler 1) Ders kitabından sayılar ve cebir konularına ilişkin seçilen problem setleri

 

Sınavlar Ara sınav ve final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara Sınav 1 40
Final Sınavı 1 40
Ödev 2 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.         X
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.         X
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.         X
4 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarına uygun olarak matematik ve geometri öğretim sürecini planlar.   X      
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik ve geometri derslerinde uygular.   X      
6 Matematik ve geometri öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.       X  
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.     X    
8 Matematik ve geometri öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir. X        
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir. X        
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 2 1 2
Final Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü     57
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,28
Dersin AKTS Kredisi     2