• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MATH131
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin tek değişkenli fonksiyonlarda limit, türev, integral gibi konuları kavraması ve hesaplayabilir hale gelmesidir.
Dersin İçeriği: 

Fonksiyonlar. Limit ve süreklilik. Türevler. Türevleme kuralları. Türevlerin uygulamaları; uç değerler, fonksiyonların grafiklerini kabaca çizme. Belirli integraller, kalkülüsün temel teoremi. İntegralleme metodları, düzlemdeki bölgelerin alanları. İntegrallerin uygulamaları;dönel katı cizimlerin hacimleri, yay uzunluğu, dönel yüzeylerin alanları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Tek değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavramlarını bilir ve ilgili hesaplamaları yapar.   1,2 A,B
2) Türev kavramını ve bazı uygulamalarını bilir ve ilgili hesaplamaları yapar.   1,2 A,B
3) Belirli, belirsiz ve has olmayan integral kavramlarını ve bazı uygulamalarını bilir ve ilgili hesaplamaları yapar.   1,2 A,B

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fonksiyonlarda limit, Sonsuzda limit ve limitin sonsuz olması, Süreklilik, (Ders kitabından) 1.2,1.3,1.4
2 Limitin formal tanımı, Teget doğruları ve eğimleri, Türev, Türevleme kuralları, 1.5,2.1,2.2,2.3
3 Zincir kuralı, Trigonometrik fonksiyonların türevleri, Yüksek mertebeden türevler, 2.4,2.5,2.6
4 Ortalama değer teoremi, Kapalı türevleme, 2.8,2.9
5 Ters fonksiyonlar, Üstel ve logaritmik fonksiyonlar, Doğal logaritma ve üstel fonksiyonlar, 3.1,3.2,3.3
6 Ters trigonometrik fonksiyonlar, Belirsiz formlar, Uç değerler, 3.5,4.3,4.4
7 Konkavlık ve kıvrılmalar, Bir fonksiyonun grafiğini kabaca çizme, 4.5,4.6
8 Uç değer problemleri, Doğrusal yaklaşımlar, Toplamlar ve sigma notasyonu, 4.8,4.9,5.1
9 Toplamların limiti olarak alanlar, Belirli integral, Belirli integralin özellikleri, 5.2,5.3,5.4
10 Kalkülüsün temel teoremi, Yerine koyma yöntemi, Düzlemdeki bölgelerin alanları 5.5,5.6,5.7
11 Parçalayarak integrasyon, Rasyonel fonksiyonların integralleri, 6.1,6.2
12 Ters yerine koyma, Has olmayan integraller, 6.3,6.5
13 Dilimlemeyle hacimler – Dönel cisimler 7.1,7.2
14 Eğri uzunluğu ve yüzey alanı 7.3

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu R. A. Adams and C. Essex, Calculus, 8th Ed., Pearson (2013)
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 6 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematiğin  araştırma alanları (analiz, cebir, diferensiyel denklem ve geometri) için altyapı niteliğindeki limit, türev, integral, mantık, lineer cebir ve ayrık matematik konularında hesap yapabilme becerisi ne sahip olur.         X
2 Matematiğin araştırma alanları hakkında temel bir bilgi birikimine ulaşır.         X
3 Matematiğin araştırma alanları arasında ilişkiler kurabilme ve yorumlar.     X    
4 Matematik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur.         X
5 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir. X        
6 Etkin iletişim kurma becerisine sahip olur.          
7 İlgi duyduğu alanlarda kendini geliştirir.         X
8 Bilişim teknolojilerini tanıma, bunlardan uygun araçları seçme ve kullanma becerisine sahip olur.          
9 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14x toplam ders saati) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav (Bireysel çalışma dahil) 2 4 8
Kısa Sınav      
Ödev 2 4 8
Final (Bireysel çalışma dahil) 1 12 12
Toplam İş Yükü     140
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.6
Dersin AKTS Kredisi     6