• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MATH 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Matematiksel düşünme için gereken analitik araçların öğrenilmesi ve kullanılması.
Dersin İçeriği: 

Önermeler ve yüklem hesabı. Küme teorisi aksiyomları. Kartezyen çarpım, bağıntılar ve fonksiyonlar. Kısmi ve iyi sıralamalar. Zorn Lemması. Tümevarım ve tekrarlama. Kardinalite,  sonlu, sayılabilir ve sayılamayan kümeler. Kantor Teoremi. Sıralı kümelerin izomorfizmaları. Kardinal ve sıralı sayıların aritmetiği.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Problem çözme, 3: Soru-cevap, 4: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Matematikçi gibi düşünür.   1,2,3,4 A
2) Neden sonuç ilişkisi oluştururken mantık kurallarını kullanır.   1,2,3,4 A
3) Bir argumanın geçerli olup olmadığını belirlemek  için mantık kurallarını kullanır.   1,2,3,4 A
4) Bir fonksiyonun, bağıntının veya sıralamanın özelliklerini belirler.   1,2,3,4 A
5) Sonsuzun farklı büyüklüklerini bilir.   1,2,3,4 A
6) Kümeler kuramının aksiyomlarını kullanır.   1,2,3,4 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel bağlayıcılar ve doğruluk tabloları Ders Kitabı
2 Mantıksal eşdeğerlik: mantık kuralları: Ders Kitabı
3 Mantıksal çıkarım: Çıkarsama kuralları Ders Kitabı
4 Niteleyicilerin kullanımı Ders Kitabı
5 Formel düşünme: İspat yöntemleri Ders Kitabı
6 Kümeler, kümeler üzerinde işlemler Ders Kitabı
7 Sıralı ikililer ve Kartezyen çarpım Ders Kitabı
8 İlişkiler Ders Kitabı
9 Sıralama ilişkileri Ders Kitabı
10 Eşdeğerlik ilişkileri Ders Kitabı
11 Fonksiyonlar Ders Kitabı
12 Eşsayılı kümeler, Sonlu kümeler Ders Kitabı
13 Sayılabilir kümeler Ders Kitabı
14 Sayılamaz kümeler Ders Kitabı

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Intro. to Mathematical Structures, Steven Galovich. HBJ.
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 100
Kısa Sınav - -
Ödev - -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematiğin  araştırma alanları (analiz, cebir, diferensiyel denklem ve geometri) için altyapı niteliğindeki limit, türev, integral, mantık, lineer cebir ve ayrık matematik konularında hesap yapabilme becerisi ne sahip olur. x        
2 Matematiğin araştırma alanları hakkında temel bir bilgi birikimine ulaşır.     x    
3 Matematiğin araştırma alanları arasında ilişkiler kurabilme ve yorumlar.         x
4 Matematik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur.         x
5 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.         x
6 Etkin iletişim kurma becerisine sahip olur.     x    
7 İlgi duyduğu alanlarda kendini geliştirir.         x
8 Bilişim teknolojilerini tanıma, bunlardan uygun araçları seçme ve kullanma becerisine sahip olur. x        
9 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.         x

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14x toplam ders saati) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav (Bireysel çalışma dahil) 2 10 20
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final (Bireysel çalışma dahil) 1 15 15
Toplam İş Yükü     175
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7
Dersin AKTS Kredisi     7