• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, matematiğin gelişimine katkıda bulunmuş medeniyetleri ve matematiğe katkılarını tartışmaktır.
Dersin İçeriği: 

Matematik tarihinin matematik eğitimindeki yeri; Eski Mısır matematiği; Eski Yunan matematiği; Uzak Doğu matematiği; İslam dünyası matematikçileri; çağdaş matematiğin doğuşu; matematiksel kavramların tarihsel gelişimi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Eski Mısır dönemi matematiğinde öne çıkan matematiksel kavram ve teoremleri açıklar, bunlarla ilgili uygulamalar yapar. 1, 2, 3, 4 1, 3, 7 A, E
2) Eski Yunan dönemi matematiğinde öne çıkan matematiksel kavram ve teoremleri açıklar, bunlarla ilgili uygulamalar yapar. 1, 2, 3, 4 1, 3, 7 A, E
3) Uzak Doğu matematiğinde öne çıkan matematiksel kavram ve teoremleri açıklar, bunlarla ilgili uygulamalar yapar. 1, 2, 3, 4 1, 3, 7 A, E
4) İslam dünyası matematikçilerini ve matematiğe katkılarını açıklar ve bunlarla ilgili uygulamalar yapar. 1, 2, 3, 4 1, 3, 7 A, E
5) Çağdaş matematiğin temsilcilerini ve matematiğe katkılarını açıklar ve bunlarla ilgili uygulamalar yapar. 1, 2, 3, 4 1, 3, 7 A, E
6) Matematiksel kavramların tarihsel gelişimini açıklar. 1, 2 1, 3, 7 A, E, G

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Matematik tarihinin matematik eğitimindeki yeri  
2 Eski Mısır matematiği  
3 Eski Mısır matematiği  
4 Eski Yunan matematiği  
5 Eski Yunan matematiği  
6 İslam dünyası matematikçileri  
7 İslam dünyası matematikçileri  
8 Ara Sınav  
9 Çağdaş matematiğin doğuşu  
10 Çağdaş matematiğin doğuşu  
11 Matematiksel kavramların tarihsel gelişimi  
12 Matematiksel kavramların tarihsel gelişimi  
13 Matematiksel kavramların tarihsel gelişimi  
14 Matematiksel kavramların tarihsel gelişimi  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Baumgart, J. K. (Ed). (2006). Historical topics for the mathematics classroom. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Eves, H. (1990). An introduction to the history of mathematics. New York: Brooks Cole.

Eves, H. (1990). Foundations and fundamental concepts of mathematics. New York: Dover

Diğer Kaynaklar TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Sınıf içi uygulamalarda kullanılacak etkinlik yaprakları
Ödevler 1) Matematik öğretim programındaki sayılar öğrenme alanından bir kavram seçerek bunun tarihsel gelişimin incelenmesi

2) Matematik öğretim programındaki cebir öğrenme alanından bir kavram seçerek bunun tarihsel gelişimin incelenmesi

3) Matematik öğretim programındaki geometri öğrenme alanından bir kavram seçerek bunun tarihsel gelişimin incelenmesi

Sınavlar Ara sınav ve final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara Sınav 1 30
Final Sınavı 1 40
Ödev 3 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.         X
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.         X
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.         X
4 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarına uygun olarak matematik ve geometri öğretim sürecini planlar.   X      
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik ve geometri derslerinde uygular.   X      
6 Matematik ve geometri öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.       X  
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.     X    
8 Matematik ve geometri öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir. X        
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir. X        
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 3 5 15
Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü     85
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,4
Dersin AKTS Kredisi     3