• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ED 221
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Gelişim ve öğrenme süreçlerini kavrayabilmek, gelişim ve öğrenme ile ilgili kavramları açıklayabilmek.
Dersin İçeriği: 

Gelişimin tanımı, ilkeleri ve aşamaları; kişilik gelişim kuramları; bilişsel ve ahlaki gelişim kuramları; sosyal, dil ve mizah gelişimi; öğrenme ve öğrenme kuramları; gelişim ve öğrenme arasındaki ilişki.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Gelişimin tanımını ve ilkelerini kavrar.
1,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3
  1. Fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimin kavramlarını açıklar.
1,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3
  1. Kişilik gelişimine ilişkin kuramları kavrar.
1,5,6,15 1,2,3,4,5,6 1,2,3
  1. Bilişsel ve ahlaki gelişime ilişkin kuramları açıklar.
1,4,5,6,11,17 1,2,3,4,5,6 1,2,3
  1. Sosyal ve dil gelişimini kavrar.
1,4,5 1,2,3,4,5,6 1,2,3
  1. Öğrenmenin tanımını kavrar ve öğrenmeyle ilişkili değişkenleri açıklar.
1,4,5 1,2,3,4,5,6 1,2,3
  1. Öğrenmeye ilişkin davranışçı, bilişsel, sosyal öğrenme yaklaşımlarını kavrar.
1,4,5 1,2,3,4,5,6 1,2,3
  1. Gelişim ve öğrenme arasındaki ilişkiyi sentezler.
1,4,5 1,2,3,4,5,6 1,2,3

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gelişim, büyüme, olgunlaşma, gelişimin ilkeleri ve hazır bulunuşluluk. İlgili kaynakların okunması.
2 Bedensel gelişim. İlgili kaynakların okunması.
3 Duygusal gelişim. İlgili kaynakların okunması.
4 Kişilik gelişimi. İlgili kaynakların okunması.
5 Sosyal ve dilsel gelişim. İlgili kaynakların okunması.
6 Gelişimle ilgili kuramlar. İlgili kaynakların okunması.
7 Öğrenmenin tanımı ve öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenmeyle ilişkili kavramlar. İlgili kaynakların okunması.
8 Ara sınav. İlgili kaynakların okunması.
9 Davranışçı kuramlar. İlgili kaynakların okunması.
10 Sosyal öğrenme yaklaşımı. İlgili kaynakların okunması.
11 Bilişsel kuramlar. İlgili kaynakların okunması.
12 Öğrenmeyi kolaylaştırıcı etmenler. İlgili kaynakların okunması.
13 Öğrenme ilkelerinin sınıf ortamında uygulanabilirliğinde dikkat edilmesi gerekenler. İlgili kaynakların okunması.
14 Final Sınavı İlgili kaynakların okunması.

 

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 25
Ara Ödev 1 25
Final Ödevi 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 PDR’nin geçmişini, temel felsefesini ve ilkelerini bilmek ve uygulamak         X  
2 PDR alanında koordinasyon, konsültasyon/müşavirlik ve süpervizyonun anlam ve önemini kavramak ve uygulayabilmek            
3 Ulusal ve uluslar arası PDR dernekleri tarafından kabul edilmiş etik kuralları bilmek ve uygulamak            
4 Çok kültürlü bir yaklaşımla herkesi olduğu gibi/her türlü özellikleriyle kabul etmeyi öğrenmek     X      
5 Kültürel farkındalık, kültürel sosyal adalet, çatışma çözme ve diğer kültürel davranışlarıyla ilgili teorileri/bilgileri; insan ruhunun, aklının ve bedeninin gelişimi ve sağlığı için öğrenmek ve uygulamak     X      
6 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak       X    
7 Normal ve anormal davranışları etkileyen çevresel faktörleri, psikopatolojiyi, özürlülük durumlarını ve gelişim sürecindeki krizleri anlamak            
8 Global ekonomide belirli gruplara uygulananları da içerecek şekilde, kariyer danışmanlığı, süreçleri, teknikleri ve kaynakları kariyer gelişimi ile karar verme modellerini öğrenmek ve uygulamak       X    
9 Psikolojik danışmanlık teorilerini öğrenerek uygulamada danışanlara uygun müdahale tekniklerini farketmek ve kullanmak         X  
10 Grup sürecini, grup üyelerinin rol ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik faktörlerini, gelişimsel aşama içeren grup dinamiklerinin ilke ve tekniklerini öğrenmek   X        
11 Grup lideri olma çeşitleri ve becerilerini öğrenmek ve uygulamak            
12 Bireysel ve grup yaklaşımlarını çok kültürlü bir toplum çerçevesinde değerlendirme anlayışını kazanmak     X      
13 Çevresel değerlendirme, performans değerlendirme, bireysel ve grup test ve envanter yöntemleri, psikolojik testler ve davranış gözlemlerini içeren standartlaştırılmış ve standartlaştırılmamış testleri ve diğer değerlendirme tekniklerini temel kavramlarını kavrayabilmek ve uygulayabilmek       X    
14 Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenerek,  PDR alanında araştırma yapmanın ve sonuçları yazılı olarak sunmanın önemini kavramak ve uygulamak     X      
15 Bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, profesyonel gelişim ve veri analizi için internet ve teknolojiyi nasıl kullanacağını bilmek         X  
16 PDR hizmetlerinde gizlilik ilkesine bağlı olarak PDR hizmetlerinden yararlanmanın gönüllülük esasına dayalı, isteyen herkese,ve hayat boyu açık olduğuna inanmak       X    
17 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerinin eğitimlerinin önündeki engelleri anlamak ve bu alanlarda öğrencileri desteklemek        X    

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ödev 1 3 3
Ara Ödev 1 3 3
Final Ödevi 1 3 3
       
Toplam İş Yükü     99
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,96
Dersin AKTS Kredisi     4