• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ED 124
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Eğitimde güncel teknolojik gelişmeleri takip ederek bu yeniliklere ait araç ve gereçleri kullanarak, doğru öğrenme yaklaşımları ile alana özgü öğretim materyalleri tasarlamak.
Dersin İçeriği: 

Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Bireysel Çalışma, 5: Gösteri Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1: Sınav , 2: Deney, 3: Ödev 4: Portfolyo, 5: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Güncel eğitsel bilgi teknolojilerini bilir. 1,4 1,4,5 1,3
Teknolojik olarak okuryazardır. 4, 11 1,2,5 1,3
Teknolojik öğretim araç gereçlerini kullanır. 1, 2, 5 1,4,5 1,2,3
Teknolojiyi kullanarak öğretim materyali tasarlayabilir. 1, 2, 5 1,4,5 1,3,4,5
Tasarlanan öğretim materyallerini değerlendirebilir. 2, 3, 12 1,2,3,4 1,3,5

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgi teknolojileri kavramları  
2 Eğitimde bilgi teknolojileri uygulamaları  
3 Teknolojik öğretim süreci kavramları  
4 Öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması  
5 Öğretim teknolojilerinde kuramsal yaklaşımlar  
6 Yenilikçi öğrenme yaklaşımları  
7 Bilgisayar okuryazarlığı  
8 İnternet okuryazarlığı – Ara sınav  
9 Öğretim teknolojileri araç gereçleri (Akıllı tahta)  
10 Öğretim teknolojileri araç gereçleri (Scratch)  
11 Öğretim teknolojileri araç gereçleri (Scratch for Arduino)  
12 Alana özgü teknolojik öğretim materyali tasarımı (Proje)  
13 Alana özgü teknolojik öğretim materyali tasarımı (Proje)  
14 Alana özgü teknolojik öğretim materyali tasarımı (Proje) ve öğretim materyali değerlendirme ölçütleri  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Öğretim Teknolojileri Kitabı (Nobel Yayıncılık)

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler 1 ödev bilgisayar ve internet okuryazarlığı hakkında
Sınavlar Ara sınav, Final (Proje)

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 20
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Öğretim teknolojilerini ve materyallerini ve bunların derslerde nasıl kullanılacağını bilir; eğitim yazılımı, e-öğrenme, uzaktan eğitim gibi uygulamalarda rol alır ve gerektiğinde çevresindekilere destek olur         X  
2 Eğitim teknolojilerinin tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi sürecini verimli ve etkili kullanır; bu süreçleri inceleyerek gerekli ürünleri, değişiklikleri ve güncellemeleri tasarlar ve hazırlar.         X  
3 Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak en üst düzeyde öğrenmeleri için uygun teknoloji destekli eğitim ortamları düzenler.     X      
4 Öğretim süreci içinde ve dışında bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma becerilerine sahip olur.         X  
5 Öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak teknoloji destekli öğretim materyalleri tasarlayıp geliştirir.       X    
6 İhtiyaca yönelik uygun bilgisayar sistemini kurarak, gerekli yazılım ve çevre birimlerini tanımlayarak kullanır.            
7 Öğrenme öğretme sürecini planlar, uygular ve yönetebilir. X          
8 Proje yönetim süreçlerini bilerek elektronik ortamda proje yürütebilir. X          
9 Bilgisayar donanımı, yaygın kullanılan paket programlar, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve programlama dilleri konularında bilgi, beceri ve yetkinlik sahibidir.            
10 Öğretmenlik mesleği ve bu mesleği gerçekleştirmeyle ilgili konularda yeterli düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik sahibidir.            
11 Güncel ve yenilikçi bilişim teknolojilerini (donanım ve yazılım) kullanıp bunları eğitim ve öğretim sürecine entegre eder.         X  
12 Alana özgü kullanılabilecek öğrenme-öğretme yaklaşımları, kuramları, öğrenme-öğretme stratejileri, yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 5 5
Final Projesi 1 20 20
Toplam İş Yükü     80
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3.2
Dersin AKTS Kredisi     3