• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MATH 255
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin çok değişkenli fonksiyonların türev ve integrallerini kavraması ve hesaplayabilir hale gelmesidir.
Dersin İçeriği: 

Vektör fonksiyonları; uzay eğrileri, türevler, integral,yay uzunluğu, uzayda  hareket, parametrik  yüzeyler. Çok katlı integraller ve uygulamaları. Vektör analizi, vektör alanları, doğru integralleri, Green teoremi, kıvrılma ve ıraksama, yüzey integralleri, Stokes teoremi, ıraksama teoremi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Uzay eğrilerinin uzunluk ve eğriliklerini hesaplar. 1,2,7 1,2 A
2) Çift katlı ve üç katlı integralleri hesaplar. 1,2,4,7 1,2 A
3) Çift katlı ve üç katlı integrallerde değişken değiştirir. 1,2,4,7 1,2 A
4) Doğru integralleri ve yüzey integrallerini hesaplar. 1,2,4,7 1,2 A
5) Dolanım, iş ve akı kavramlarını doğru integralleri ve yüzey integralleri ile ifade eder. 1,2,3,4,7 1,2 A
6) Green, Stokes ve Iraksama teoremlerini kullanır. 1,2,3,4,7 1,2 A

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Vektör-değerli fonksiyonlar: Yay uzunluğu Chapter 4
2 Vektör alanları, Iraksama ve kıvrılma Chapter 4
3 (Hatirlatma) Çift katlı ve üç katlı integraller:  Diktörtgenler üzerinde çift katlı integraller,  Genel bölgeler üzerinde çift katlı integraller Chapter 5
4 İntegralde sıra değiştirme, üç katlı integraller Chapter 5
5 Değişken değiştirme formülü ve İntegralin uygulamaları: R2 den R2 ye gönderimlerin geometrisi,  Değişken değiştirme teoremi Chapter 6
6 Çift katlı ve üç katlı integrallerin uygulamaları, Has olmayan integraller Chapter 6
7 İntegraller: Yol integrali, Doğru integralleri Chapter 7
8 Parametrik Yüzeyler, Yüzey alanı Chapter 7
9 Yüzeyler üzerinde skaler fonksiyonların integralleri, Yüzeyler üzerinde vektör fonksiyonların integralleri Chapter 7
10 Vektör Analizinin İntegral Teoremleri: Green teoremi Chapter 8
11 Stokes teoremi Chapter 8
12 Konservatif alanlar Chapter 8
13 Gauss teoremi Chapter 8
14 Uygulamalar  

Kaynaklar

Ders Notu “Vector Calculus”6th Edition, by J. Marsden and A. Tromba
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Temel Mesleki Dersler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematiğin  araştırma alanları (analiz, cebir, diferensiyel denklem ve geometri) için altyapı niteliğindeki limit, türev, integral, mantık, lineer cebir ve ayrık matematik konularında hesap yapabilme becerisi ne sahip olur.         X
2 Matematiğin araştırma alanları hakkında temel bir bilgi birikimine ulaşır.         X
3 Matematiğin araştırma alanları arasında ilişkiler kurabilme ve yorumlar.         X
4 Matematik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur.         X
5 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.     X    
6 Etkin iletişim kurma becerisine sahip olur.     X    
7 İlgi duyduğu alanlarda kendini geliştirir.         X
8 Bilişim teknolojilerini tanıma, bunlardan uygun araçları seçme ve kullanma becerisine sahip olur.          
9 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.          

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14x toplam ders saati) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav (Bireysel çalışma dahil) 2 10 20
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final (Bireysel çalışma dahil) 1 15 15
Toplam İş Yükü     175
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7
Dersin AKTS Kredisi     7