• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ED 360
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Mesleğini yaparken sergilemesi gereken davranışlar konusunda ahlâki ikilem yaşayabilen öğretmenler yeri geldiğinde bu konularda bir rehbere de ihtiyaç duyabilmektedirler. Bir öğretmen kimi zaman bir meslektaşla durumu paylaşmak, kimi zaman bir kitaptan yardım almaya çalışmak, kimi zaman da sezgilerine güvenerek nasıl davranacağına ilişkin tercihler yapmak durumunda kalabilmektedir. Bazı durumlarda ise sergilenen davranışın etik olup olmadığının farkında bile olunmayabilmektedir. Bu ders ile; eğitimde ahlâk, ahlâki ikilem, etik, meslek etiği ve öğretmenlik meslek etiği konularında farkındalık kazandırma amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ahlak, ahlaki ikilem ve ahlaki hassasiyet kavramlarını açıklar. 1,2,3,4,5,6,7,8 1.,2.,4 1.,2.,3.,4.,5.,6
Ahlaki ikilemlerde karar verme teorilerini açıklar.  2,3,4,5,6,7,8 1.,2.,4 1.,2.,3.,4.,5.,6
Ahlaki ikilemlerde karar vermeye etki eden faktörleri açıklar.  2,3,4,5,6,7,8 1.,2.,4 1.,2.,3.,4.,5.,6
Ahlak ve etik kavramlarını açıklar. 2,3,4,5,6,7,8 1.,2.,4 1.,2.,3.,4.,5.,6
Etik, etik türleri ve meslek etiğini açıklar. 2,3,4,5,6,7,8 1.,2.,4 1.,2.,3.,4.,5.,6
Dünyada ve Türkiye’de meslek etiği ile ilgili durumları açıklar.  2,3,4,5,6,7,8 1.,2.,4 1.,2.,3.,4.,5.,6
Öğretmenlik meslek etiğini ve eğitim paydaşlarıyla ilişkilerde etik ilkeleri açıklar.  2,3,4,5,6,7,8 1.,2.,4 1.,2.,3.,4.,5.,6
Etik kodları açıklar.  1, 4 1.,2.,4 1.,2.,3.,4.,5.,6

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ahlak  
2 Ahlaki ikilem  
3 Ahlaki hassasiyet  
4 Ahlaki ikilemlerde karar verme teorileri  
5 Ahlaki ikilemlerde karar vermeye etki eden faktörler  
6 Ahlak ve etik  
7 Etik  
8 Etik türleri  
9 Meslek etiği  
10 Dünyada meslek etiği ile ilgili durum  
11 Türkiyede meslek etiği ile ilgili durum  
12 Öğretmenlik meslek etiği  
13 Eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler  
14 Etik kodlar  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Koçyiğit, M., Tekel, E. ve Karadağ, E. (2018). Eğitimde Ahlak ve Etik. Nobel akademik Yayıncılık. 
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 2 10
Final Ödevi 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ahlak, ahlaki ikilem ve ahlaki hassasiyet kavramlarını açıklar. 1,2,3,4,5,6,7,8 1.,2.,4 1.,2.,3.,4.,5.,6
Ahlaki ikilemlerde karar verme teorilerini açıklar.  2,3,4,5,6,7,8 1.,2.,4 1.,2.,3.,4.,5.,6
Ahlaki ikilemlerde karar vermeye etki eden faktörleri açıklar.  2,3,4,5,6,7,8 1.,2.,4 1.,2.,3.,4.,5.,6
Ahlak ve etik kavramlarını açıklar. 2,3,4,5,6,7,8 1.,2.,4 1.,2.,3.,4.,5.,6
Etik, etik türleri ve meslek etiğini açıklar. 2,3,4,5,6,7,8 1.,2.,4 1.,2.,3.,4.,5.,6
Dünyada ve Türkiye’de meslek etiği ile ilgili durumları açıklar.  2,3,4,5,6,7,8 1.,2.,4 1.,2.,3.,4.,5.,6
Öğretmenlik meslek etiğini ve eğitim paydaşlarıyla ilişkilerde etik ilkeleri açıklar.  2,3,4,5,6,7,8 1.,2.,4 1.,2.,3.,4.,5.,6
Etik kodları açıklar.  1, 4 1.,2.,4 1.,2.,3.,4.,5.,6

 

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi      2. Örnek Olay Yöntemi      3. Problem Çözme Yöntemi     4. Tartışma Yöntemi   5. Gösteri Yöntemi   6. Grup çalışması
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: 1. Yazılı sınav       2. Çoktan seçmeli test    3. Boşluk doldurma

4. Doğru -Yanlış        5. Sözlü sınav           6. Portfolyo  

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Eğitimin geçmişini, temel felsefesini ve ilkelerini bilmek ve uygulamak         X  
2 Eğitim bilimlerini, eğitim sistemini ve eğitim müfredatlarını bilmek, değişiklikleri takip etmek ve uygulamak         X  
3 Öğrenme teorileri, etkili öğrenme biçimleri, eğitimde ölçme ve değerlendirme, eğitimde programlama ve eğitimde öğrenmenin önündeki temel engelleri bilmek ve bu konularda öğrenci, eğitimci ve velilere rehberlik etmek       X    
4 Kültürel farkındalık, kültürel sosyal adalet, çatışma çözme ve diğer kültürel davranışlarla ilgili teorileri/bilgileri; insan ruhunun, aklının ve bedeninin gelişimi ve sağlığı için öğrenmek ve uygulamak     X      
5 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak         X  
6 Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenmek ve uygulamak   X        
7 Araştırma, ve ölçme değerlendirmede istatistik yöntemlerini kullanmak   X        
8 Temel istatistik kavramları ile geçerlik ve güvenirlik konularını anlamak ve uygulamak   X        
9 Eğitim alanında araştırma yapmanın ve sonuçları yazılı olarak sunmanın önemini kavramak       X    
10 Ulusal ve uluslararası alanda kabul edilmiş etik kuralları bilmek ve uygulamak   X        

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final      
Toplam İş Yükü               81
Toplam İş Yükü / 25 (s)         3,24
Dersin AKTS Kredisi     3