• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 211
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, matematik öğretiminin amacını, öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının matematik öğretimine yansımalarını ve matematik öğretiminde güncel eğilimlerini tartışmak ve uygulamalar yapmaktır.
Dersin İçeriği: 

Matematiğin ve matematiksel düşünmenin doğası; matematik öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; matematik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; matematik öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının matematik öğretimine yansımaları; matematik öğretiminde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; matematik öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir matematik öğretiminin bileşenleri; matematik öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Matematiğin ve matematiksel düşünmenin doğası açıklar. 2, 3 1, 3 A, E
2) Matematik öğrenmenin ve öğretmenin anlamını açıklar. 2, 3 1, 3 A, E
3) Öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının matematik öğretimine yansımalarını tartışır ve uygulamalar yapar. 3, 4, 5, 6 2, 3, 5 A, E, G
4) Matematik öğretiminde temel becerileri açıklar ve sınıf içi uygulamalar yapar. 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 5 A, E, G
5) Matematik öğretiminde güncel eğilimleri açıklar ve uygulamalar yapar. 3, 4, 5, 6, 9, 11 2, 3, 5 A, E, G
6) Etkili bir matematik öğretiminin bileşenlerini açıklar ve uygulamalar yapar. 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 5 A, E, G

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Matematik ve matematiksel düşünmenin doğası  
2 Matematik öğrenme ve öğretme  
3 Öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının matematik öğretimine yansımaları  
4 Öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının matematik öğretimine yansımaları  
5 Öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının matematik öğretimine yansımaları  
6 Matematik öğretiminde temel beceriler  
7 Matematik öğretiminde temel beceriler  
8 Ara Sınav  
9 Matematik öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar  
10 Matematik öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar  
11 Etkili bir matematik öğretiminin bileşenleri  
12 Etkili bir matematik öğretiminin bileşenleri  
13 Matematik öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış  
14 Matematik öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Derleme ders notları
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Sınıf içi uygulamalarda kullanılacak etkinlik yaprakları
Ödevler
  1. Öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının matematik öğretimine yansıma uygulaması
  2. Matematik öğretiminde temel beceriler uygulaması
  3. Matematik öğretiminde güncel eğilimler uygulaması
  4. Etkili bir matematik öğretiminin bileşenleri uygulaması

 

Sınavlar Ara sınav ve final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara Sınav 1 30
Final Sınavı 1 30
Ödev 4 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.         X
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.         X
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.         X
4 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarına uygun olarak matematik ve geometri öğretim sürecini planlar.   X      
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik ve geometri derslerinde uygular.   X      
6 Matematik ve geometri öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.       X  
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.     X    
8 Matematik ve geometri öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir. X        
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir. X        
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 4 5 20
Final Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     3