• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHYS 101
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
4
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin fiziğin en temel alanlarından olan mekanik ilgili bilgiye sahip olmasını sağlamak
Dersin İçeriği: 

Ölçüm birimleri, Vektörler, Hareket, Kuvvet, Enerji, Momentum, Dönme Hareketi ve Açısal Momentum ve Evrensel Çekim Yasası konularında temel bilgiler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Final, I:Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Birimler ve çevrimlerini bilir 1,2,3 A,B,I
2) Vektörlerle ilgili matematik işlemleri yapar. 1,2,3 A,B,I
3) Öteleme hareketini analiz eder. 1,2,3 A,B,I
4) Sürtünmeli ve sürtünmesiz sistemlerin hareket denklemlerini Newton kanunlarını kullanarak yazarak ve çözer. 1,2,3 A,B,I
5) İş, güç ve enerji kavramlarını bilir ve uygular. 1,2,3 A,B,I
6) Momentum ve kütle merkezi bilgisini çeşitli durumlara uygular. 1,2,3 A,B,I
7) Dönme hareketi ve açısal momemtum ile ilgili durumları analiz eder. 1,2,3 A,B,I
8) Genel Çekim yasasını bilir. 1,2,3 A,B,I

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 ÖLÇÜM Birimler
2 TEK BOYUTLU HAREKET Hareket Denklemleri
3 İKİ BOYUTLU HAREKET VE VEKTÖRLER Vektör İşlemleri
4 DİNAMİK: NEWTON HAREKET DENKLEMLERİ Dinamik yasaları
5 DİNAMİK: NEWTON HAREKET DENKLEMLERİ Newton Hareket Yasaları
6 NEWTON HAREKET DENKLEMLERİNİN İLERİ UYGULAMALARI Newton Hareket Yasaları
7 İŞ, GÜÇ, ENERJİ -  ARA SINAV I Genel tekrar
8 ENERJİNİN KORUNUMU Enerji nedir?
9 LİNEER MOMENTUM VE ÇARPIŞMALAR Lineer Momentum ve Vektör işlemleri
10 LİNEER MOMENTUM VE ÇARPIŞMALAR Lineer Momentum ve Vektör işlemleri
11 DÖNME HAREKETİ Dairesel hareket
12 DÖNME HAREKETİ - ARA SINAV II Dönme Kinematiği
13 AÇISAL MOMENTUM VE KORUNUMU Açısal Momentum
14 GENEL ÇEKİM YASASI Çekim Alanı nedir?

 

Kaynaklar

Ders Notu Douglas C. GIANCOLI, Physics for Scientists & Engineers , 4th Edition, Pearson
Diğer Kaynaklar -Halliday, Resnick, Walker: Fundamentals of Physics, 6th Edition

-Serway, Jewett,  Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 8th  Edition

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Yeditepe Üniveristesi, Fizik Bölümü, Mekanik Deneyleri Kitabı
Sınavlar  
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 50
Laboratuvar 12 20
Final 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Fizik ve Matematik, bilgilerini uygulama becerisi kazanır         X  
2 Deney (ölçme, araştırma düzeneği vs.) tasarlama ve yapabilme, deney sonuçlarını analiz etme ve de yorumlama becerisi kazanır         X  
3 Endüstrinin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji konularındaki ölçümlerde gereksinimleri karşılayabilecek niteliklere sahiptir.     X      
4 Disiplinler arası takımlarda çalışır.       X    
5 Fizik problemlerini tanımlar, formule eder ve çözer.         X  
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilindedir. X          
7 Etkin iletişim kurar.     X      
8 Fiziğin endüstriyel uygulamaları ve toplumsal boyuttaki katkısı için gereken eğitime sahiptir. X          
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir ve bunu gerçekleştirir.     X      
10 Çağdaş mesleki konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibidir.     X      
11 Fizik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır.     X      

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 2 2 4
Laboratuvar 12 2 24
Final 1 3 3
       
Toplam İş Yükü     143
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.7
Dersin AKTS Kredisi     6