• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 205
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, matematik öğretiminde kullanılan yazılımlar ve uygulamaları tanımak ve bunları kullanarak ders içerikleri hazırlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Grafik çizme yazılımlarının kullanılması, Excel uygulamaları, Dinamik geometri yazılımlarının kullanılması, Eğitsel içerikli web siteleri ve mobil uygulamalar, Internet tabanlı kaynaklar kullanarak eğitsel etkinlik geliştirilmesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin öğrenme çıktıları Program çıktıları Öğretim yöntemleri Ölçme yöntemleri
1 Grafik çizme ve dinamik geometri yazılımlarını kullanarak ders materyali geliştirir. 4, 7 4 G
2 Matematik eğitimine yönelik Spreadsheet içerikleri hazırlar. 7 4 G
3 Matematik konularına yönelik eğitsel görseller ve posterler tasarlar 4 G
4 Mobil uygulamalar ve web tabanlı uygulamaları kullanarak matematik etkinlikleri hazırlar 4, 5  4 G

 

Dersin Akışı

Hafta 1

 

Derse Giriş
Hafta 2

 

Dinamik Geometri Yazılımları

GeoGebra – Temel Araçlar

Hafta 3

 

Dinamik Geometri Yazılımları (Geogebra – İleri düzey araçlar)
Hafta 4

 

Dinamik Geometri Yazılımları (Geogebra – Matematik Eğitimi Uygulamaları)
Hafta 5

 

Dinamik Geometri Yazılımları (Geogebra – Etkinlik Geliştirme)
Hafta 6

 

Excel Uygulamaları (Temel Araçlar)

 

Hafta 7

 

Excel Uygulamaları (Koşullu Biçimlendirme ve Formüller)

 

Hafta 8

 

Excel Uygulamaları (Butonlar, Grafikler, Makrolar)

 

Hafta 9

 

Excel Projesi Çalışmaları
Hafta 10

 

İnternet Tabanlı Kaynaklar ( Web siteleri ve Bloglar)
Hafta 11

 

İnternet Tabanlı Kaynaklar (Küçük Uygulamalar [Applet])
Hafta 12

 

Mobil Araçlar

 

Hafta 13

 

Powerpoint Uygulamaları
Hafta 14

 

Poster Dizaynı
Hafta 15

 

Ödev Sunumları ve Ders Değerlendirmesi

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Derleme ders notları
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

  • Öğretim üyesinin hazırlamış olduğu ders notları YULEARN üzerinden paylaşılır.

 

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmaları Katkı yüzdesi
Dönem içi çalışmalar 10
Ödevler 60
Final 30
Toplam 100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program öğrenme çıktıları Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.     X    
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.     X    
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.       X  
4 İlköğretim matematik öğretim programının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarını bilir ve bunlara uygun olarak matematik öğretim sürecini planlar.         X
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik derslerinde uygular.         X
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.       X  
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.         X
8 Matematik öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir. X        
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.       X  
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ödevler 3 5 15
Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4