• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 208
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, saymanın temel prensibinden yola çıkarak permütasyon, kombinasyon ve olasılık kavramlarını tartışmak ve uygulamalar yapmaktır.
Dersin İçeriği: 

Saymanın temel prensibi; permütasyon kavramı ve uygulamalar; kombinasyon kavramı ve uygulamalar; binom teoremi, olasılık kavramı, olasılıkla ilgili temel kavramlar ve olasılık aksiyomları; koşullu olasılık ve Bayes teoremi; geometrik olasılık problemleri; rastgele değişken kavramı; olasılık fonksiyonu, olasılık yoğunluk fonksiyonu; rastgele değişkenlerin beklenen değeri ve varyansı; moment üreten fonksiyon ve momentler; bazı kesikli dağılımlar, Bernoulli, binom, geometric, hipergeometric, Poisson dağılımları; bazı sürekli dağılımlar, düzgün dağılım, üstel dağılım, normal dağılım ve özellikleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Saymanın temel prensibini açıklar. 1 1 A, E
2) Permütasyon kavramını açıklar ve uygulamalar yapar. 1, 3, 4 1, 7 A, E
3) Kombinasyon kavramını açıklar ve uygulamalar yapar. 1, 3, 4 1, 7 A, E
4) Binom teoremini açıklar ve uygulamalar yapar. 1, 3, 4 1, 7 A, E
5) Olasılık kavramını ve olasılık çeşitlerini açıklar. 1 1 A, E
6) Olasılık problemlerini çözer. 1, 3, 4 1, 7 A, E
7) Olasılık fonksiyonunun özelliklerini açıklar ve uygulamalar yapar. 1, 3, 4 1, 7 A, E
8) Kesikli ve sürekli dağılımları açıklar ve bunlarla ilgili problemleri çözer. 1, 3, 4 1, 7 A, E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Saymanın temel prensibi  
2 Permütasyon  
3 Permütasyon  
4 Kombinasyon  
5 Kombinasyon  
6 Binom teoremi  
7 Olasılık  
8 Ara Sınav  
9 Olasılık  
10 Olasılık  
11 Rastgele değişken kavramı  
12 Kesikli dağılımlar ve özellikleri  
13 Sürekli dağılımlar ve özellikleri  
14 Problemler  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Probability & Statistics for Engineers and Scientists, R.E. Walpole, R.H. Myers, S.L. Myers, and K. Ye, 8th Edition, Prentice Hall, 2007
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Ara sınav, kısa sınav ve final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara Sınav 1 40
Final Sınavı 1 40
Kısa Sınav 2 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.         X
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.         X
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.         X
4 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarına uygun olarak matematik ve geometri öğretim sürecini planlar.   X      
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik ve geometri derslerinde uygular.   X      
6 Matematik ve geometri öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.       X  
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.     X    
8 Matematik ve geometri öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir. X        
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir. X        
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 10 10
Kısa sınav 2 5 10
Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     3