• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ED 362
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin sınıf çevresinin fiziksel, sosyal, psikolojik, bilişsel özelliklerinin farkına varmalarını, etkili öğrenme ortamlarının yaratılması için gerekli becerileri ve yöntemleri geliştirmelerini, bu yöntem ve becerileri eğitim ortamının bir işlevi olarak değerlendirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu dersin içeriği güvenli ve destekleyici bir öğrenme çevresinin yaratılması için gerekli teorik ve pratik  yaklaşımlarından oluşur. Bu doğrultuda a)temel yönetim ilkeleri, b) davranış yönetimi ve c) öğretimsel süreçlere odaklanılacaktır. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler temel sınıf yönetim teori ve yaklaşımlarını açıklayabilir. 10 A,C 
Öğrenciler sınıfın ve okulun fiziksel çevresini kavrayabilirler. 9 1,3  A,C 
Sınıf kurallarını tanımlayabilir ve uygulayabilirler. 9,10 1,3 A,C 
Öğrenciler sınıf içi etkileşim ve iletişimin sınıf yönetimindeki fonksiyonlarını analiz ederler. 9 3,4  A,C 
Öğrenciler sınıf kültürü ve iklimini kavrarlar. 9 2,4  A,C 
Öğrenciler motivasyonun sınıf yönetimindeki etkilerini analiz ederler. 9 2.3  A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Etkili Sınıf Yönetimi  
3 Sınıf Yönetimi Modelleri ve Öğretmen Stilleri    
4 Öğretim Yönetimi: Katılım ve Motivasyon  
5 Öğretim Yönetimi: Sınıf Alanı ve Zaman Yönetimi  
6 Öğretim Yönetimi: Öğrenme Faaliyetleri  
7 Ara SINAV  
8 İnsan Yönetimi: Sınıf İklimi  
9 Çatışma çözümü  
10 Sorunları Önleme: Standartları Oluşturma Kuralları  
11 Sorunlarla Başa Çıkma Etkili  
12 Kültürel Çeşitlilik, Cinsiyet  
13 Ebeveyn katılımı  
14 Öğretmen Olarak Büyümek  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Measurement and Assessment in Teaching, M. David Miller, Robert L. Linn, Norman E. Gronlund, 2009  Pearson Pub.
Diğer Kaynaklar Eğitimde ve Psikolojide Ölçme. Yaşar Baykul. 2010. PegemA Yay. 

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 30
Vize 1 30
Final 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 PDR’nin geçmişini, temel felsefesini ve ilkelerini bilmek ve uygulamak   X        
2 PDR alanında koordinasyon, konsültasyon/müşavirlik ve süpervizyonun anlam ve önemini kavramak ve uygulayabilmek         X  
3 Ulusal ve uluslar arası PDR dernekleri tarafından kabul edilmiş etik kuralları bilmek ve uygulamak       X    
4 Çok kültürlü bir yaklaşımla herkesi olduğu gibi/her türlü özellikleriyle kabul etmeyi öğrenmek         X  
5 Kültürel farkındalık, kültürel sosyal adalet, çatışma çözme ve diğer kültürel davranışlarıyla ilgili teorileri/bilgileri; insan ruhunun, aklının ve bedeninin gelişimi ve sağlığı için öğrenmek ve uygulamak       X    
6 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak       X    
7 Normal ve anormal davranışları etkileyen çevresel faktörleri, psikopatolojiyi, özürlülük durumlarını ve gelişim sürecindeki krizleri anlamak         X  
8 Global ekonomide belirli gruplara uygulananları da içerecek şekilde, kariyer danışmanlığı, süreçleri, teknikleri ve kaynakları kariyer gelişimi ile karar verme modellerini öğrenmek ve uygulamak         X  
9 Psikolojik danışmanlık teorilerini öğrenerek uygulamada danışanlara uygun müdahale tekniklerini farketmek ve kullanmak       X    
10 Grup sürecini, grup üyelerinin rol ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik faktörlerini, gelişimsel aşama içeren grup dinamiklerinin ilke ve tekniklerini öğrenmek   X        

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ödev 1 2 2
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 1 1
       
Toplam İş Yükü     65
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,56
Dersin AKTS Kredisi     3