• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CEIT 311
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Eğitimde güncel teknolojik gelişmeleri takip ederek bu yeniliklere ait araç ve gereçleri kullanarak, doğru öğrenme yaklaşımları ile alana özgü öğretim materyalleri tasarlamak.
Dersin İçeriği: 

Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; güncel öğrenme ve öğretme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar, dijital öğrenci, dijital öğretmen ve dijital materyal; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyalleri geliştirme; öğretim materyalleri değerlendirme ölçütleri. Web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; eğitimde bilişim hukuku, eğiti ve telif hakları; bilişim suçları, siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı; bilgisayar ve internet teknolojilerinin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri, sosyal medya eğitimi ve bağımlılıklar, eğitimde yapay zeka, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve duygusal etkileşimlerin öğrenme ve öğretme ortamlarında kullanımı.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Bireysel Çalışma, 5: Gösteri Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1: Sınav , 2: Deney, 3: Ödev 4: Portfolyo, 5: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Güncel eğitsel bilgi teknolojilerini bilir. 1,4 1,4,5 1,3
Teknolojik olarak okuryazardır. 4, 11 1,2,5 1,3
Teknolojik öğretim araç gereçlerini kullanır. 1, 2, 5 1,4,5 1,2,3
Teknolojiyi kullanarak öğretim materyali tasarlayabilir. 1, 2, 5 1,4,5 1,3,4,5
Tasarlanan öğretim materyallerini değerlendirebilir. 2, 3, 12 1,2,3,4 1,3,5

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel Bilgiler ve Kurs İçeriği Hakkında Tartışma  
2 Devasa Açık Çevrimiçi Kurslar PosterMyWall  
3 Moocs Örnekleri  
4 Öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması  
5 Öğretim teknolojilerinde kuramsal yaklaşımlar  
6 Yenilikçi öğrenme yaklaşımları  
7 Bilgisayar okuryazarlığı  
8 İnternet okuryazarlığı – Ara sınav  
9 Artırılmış Gerçeklik  
10 Artırılmış Gerçeklik Örnekleri Easel.ly  
11 Eğitimde Oyunlaştırma  
12 Sosyal Medya Piktochart  
13 Sosyal Medya Piktochart  
14 FİNAL SINAVI  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Öğretim Teknolojileri Kitabı (Nobel Yayıncılık)

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler 1 ödev bilgisayar ve internet okuryazarlığı hakkında
Sınavlar Ara sınav, Final (Proje)

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev + Sunum 1 10
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Öğretim teknolojilerini ve materyallerini ve bunların derslerde nasıl kullanılacağını bilir; eğitim yazılımı, e-öğrenme, uzaktan eğitim gibi uygulamalarda rol alır ve gerektiğinde çevresindekilere destek olur         X  
2 Eğitim teknolojilerinin tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi sürecini verimli ve etkili kullanır; bu süreçleri inceleyerek gerekli ürünleri, değişiklikleri ve güncellemeleri tasarlar ve hazırlar.         X  
3 Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak en üst düzeyde öğrenmeleri için uygun teknoloji destekli eğitim ortamları düzenler.     X      
4 Öğretim süreci içinde ve dışında bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma becerilerine sahip olur.         X  
5 Öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak teknoloji destekli öğretim materyalleri tasarlayıp geliştirir.       X    
6 İhtiyaca yönelik uygun bilgisayar sistemini kurarak, gerekli yazılım ve çevre birimlerini tanımlayarak kullanır.            
7 Öğrenme öğretme sürecini planlar, uygular ve yönetebilir. X          
8 Proje yönetim süreçlerini bilerek elektronik ortamda proje yürütebilir. X          
9 Bilgisayar donanımı, yaygın kullanılan paket programlar, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve programlama dilleri konularında bilgi, beceri ve yetkinlik sahibidir.            
10 Öğretmenlik mesleği ve bu mesleği gerçekleştirmeyle ilgili konularda yeterli düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik sahibidir.            
11 Güncel ve yenilikçi bilişim teknolojilerini (donanım ve yazılım) kullanıp bunları eğitim ve öğretim sürecine entegre eder.         X  
12 Alana özgü kullanılabilecek öğrenme-öğretme yaklaşımları, kuramları, öğrenme-öğretme stratejileri, yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular.       X    

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final Projesi 1 30 30
Toplam İş Yükü     95
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3.8
Dersin AKTS Kredisi     4