• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 311
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, temel sayı sistemlerini ve bunların birbiriyle olan ilişkilerini incelemek, bu konuların öğretimi ile ilgili güncel yöntemleri tartışmaktır
Dersin İçeriği: 
Sayı sistemi kurma, doğal sayılar, doğal sayılarda işlemler, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar, çarpanlar ve katları, bölünebilme kuralları, EKOK ve EBOB kavramları ve uygulamaları; oran, orantı kavramları ve uygulamaları; reel sayılar, üslü ve köklü çokluklar, kesirler, ondalık gösterimler, yüzdeler; rasyonel ve irrasyonel sayılar; kümeler ve kümelerle ilgili temel kavramlar konularının öğretimi (ders içeriğini düzenleme-uygun öğretim materyallerini ve stratejilerini kullanma vb.); bu konulara ilişkin öğrenci bilgisi (kavramlara ilişkin öğrenci düşüncesini anlama, yorumlama, öğrenci zorluklarını, hatalarını, kavram yanılgılarını ve nedenlerini bilme); bu konuların günlük hayat ve diğer derslerle ilişkisi.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Temel sayı sistemlerini ve bunların arasındaki ilişkileri açıklar. 2 1 A, E
2) Bölünebilme kuralları, EKOK ve EBOB kavramları ile ilgili uygulamalar yapar. 1, 2, 3, 4 1, 7 A, E
3) Oran, orantı kavramları ile ilgili uygulamalar yapar. 1, 3 1, 7 A, E
4) Sayı sistemlerinin öğretimi için ders içeriği hazırlar. 1, 3, 6, 8 3, 4,5 A, H
5) Sayı sistemlerinin günlük hayat kullanımlarını örneklendirir. 1, 2, 3, 8 3, 4,5 A, H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sayı sistemi kurma, doğal sayılar, tam sayılar  
2 Çarpanlar ve katları, bölünebilme kuralları, EKOK ve EBOB kavramları ve uygulamaları  
3 Oran, orantı kavramları ve uygulamaları  
4 Reel sayılar, üslü ve köklü çokluklar  
5 Kesirler, ondalık gösterimler, yüzdeler  
6 Rasyonel ve irrasyonel sayılar  
7 Kümeler  
8 Ara sınav  
9 Sayı sistemlerinin öğretimi  
10 Kümelerle ilgili temel kavramlar konularının öğretimi  
11 Sayı sistemleri ile ilgili kavram yanılgıları ve nedenleri  
12 Sayı sistemlerinin günlük hayat ve diğer derslerle ilişkisi  
13 Sayı sistemlerinin öğretiminde kullanılabilecek materyaller  
14 Sayı sistemlerinin öğretiminde kullanılabilecek öğretim stratejileri  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Haylock, D. Cockburn, A.D. (2013). Understanding mathematics for young children. Sage: London.
Diğer Kaynaklar Ders Notları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler
  1. Sayı sistemleri ile ilgili ders planı hazırlama
  2. Hazırlanan ders planını sınıfta uygulama
Sınavlar Ara sınav ve final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler
  1. Sayı sistemleri ile ilgili ders planı hazırlama
  2. Hazırlanan ders planını sınıfta uygulama
Sınavlar Ara sınav ve final sınavı

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.         X
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.         X
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.         X
4 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarına uygun olarak matematik ve geometri öğretim sürecini planlar.         X
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik ve geometri derslerinde uygular.         X
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular. X        
7 Matematik ve geometri öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir. X        
8 Matematik ve geometri öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.         X
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir. X        
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 10 20
Final Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5