• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ED 351
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, Türk eğitim sisteminin tarihsel ve düşünsel temellerini kavramak; yasal temellerini, amaç, yapı ve işleyişini tanımak; yönetim bilimi ve örgüt kavramı bağlamında okul yönetimini kuramsal ve uygulamalı yönleriyle kavramak.
Dersin İçeriği: 

Türk eğitim sisteminin tarihsel ve düşünsel temelleri, eğitim sisteminin genel yapısı, yönetim ve okul yönetimi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Türk eğitim sisteminin tarihsel ve düşünsel temellerini açıklar.
1,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3
  1. Türk eğitim sisteminin amaç, yapı ve sürecini bilir.
1,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3
  1. Örgütlerdeki insan davranışını anlar.
1,5,6,15 1,2,3,4,5,6 1,2,3
  1. Okullarda liderlik ve yönetimin rollerini tanımlar.
1,4,5,6,11,17 1,2,3,4,5,6 1,2,3
  1. Okul gelişmesiyle sonuçlanan teknikleri ve ilgili çalışmalara katılım yollarını bilir.
1,4,5 1,2,3,4,5,6 1,2,3
  1. İstenmeyen davranışların çıkış nedenlerini kestirir ve önlemler alır.
1,4,5 1,2,3,4,5,6 1,2,3
  1. Örgüt ve yönetim teorilerinden hareketle; personel yönetimi, öğrenci hizmetleri, okul işletmeciliği, okul-çevre ilişkisi konularında yapılması gerekenleri bilir.
1,4,5 1,2,3,4,5,6 1,2,3
  1. Okul yönetimi ve yöneticiliğine karşı olumlu tutum geliştirir.
     

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

 
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Türk eğitim sisteminin tarihsel temelleri. İlgili kaynakların okunması
2 Türk eğitim sisteminin düşünsel temelleri. İlgili kaynakların okunması
3 Türk eğitim sisteminin genel yapısı. İlgili kaynakların okunması
4 Eğitimle ilgili yasal düzenlemeler. İlgili kaynakların okunması
5 Türk eğitim sisteminde örgüt ve yönetim. İlgili kaynakların okunması
6 Yönetim bilimi ve örgüt kavramı. İlgili kaynakların okunması
7 Yönetim kuramları. İlgili kaynakların okunması
8 Ara sınav. İlgili kaynakların okunması
9 Yönetim süreçleri. İlgili kaynakların okunması
10 Okul örgütü, yönetimi ve okul yöneticiliği. İlgili kaynakların okunması
11 Okul yönetiminde personel işleri. İlgili kaynakların okunması
12 Okul yönetiminde personel işleri. İlgili kaynakların okunması
13 2. Arasınav/Okul yönetiminde eğitim-öğretim işleri. İlgili kaynakların okunması
14 Okul işletmesinin yönetilmesi. İlgili kaynakların okunması
15 Okul-çevre ilişkileri. İlgili kaynakların okunması
16 Final exam. İlgili kaynakların okunması

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 25
Ara Ödev 1 25
Final Ödevi 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 PDR’nin geçmişini, temel felsefesini ve ilkelerini bilmek ve uygulamak         X  
2 PDR alanında koordinasyon, konsültasyon/müşavirlik ve süpervizyonun anlam ve önemini kavramak ve uygulayabilmek            
3 Ulusal ve uluslar arası PDR dernekleri tarafından kabul edilmiş etik kuralları bilmek ve uygulamak            
4 Çok kültürlü bir yaklaşımla herkesi olduğu gibi/her türlü özellikleriyle kabul etmeyi öğrenmek     X      
5 Kültürel farkındalık, kültürel sosyal adalet, çatışma çözme ve diğer kültürel davranışlarıyla ilgili teorileri/bilgileri; insan ruhunun, aklının ve bedeninin gelişimi ve sağlığı için öğrenmek ve uygulamak     X      
6 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak       X    
7 Normal ve anormal davranışları etkileyen çevresel faktörleri, psikopatolojiyi, özürlülük durumlarını ve gelişim sürecindeki krizleri anlamak            
8 Global ekonomide belirli gruplara uygulananları da içerecek şekilde, kariyer danışmanlığı, süreçleri, teknikleri ve kaynakları kariyer gelişimi ile karar verme modellerini öğrenmek ve uygulamak       X    
9 Psikolojik danışmanlık teorilerini öğrenerek uygulamada danışanlara uygun müdahale tekniklerini farketmek ve kullanmak         X  
10 Grup sürecini, grup üyelerinin rol ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik faktörlerini, gelişimsel aşama içeren grup dinamiklerinin ilke ve tekniklerini öğrenmek   X        
11 Grup lideri olma çeşitleri ve becerilerini öğrenmek ve uygulamak            
               
               
               
               
               

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ödev 1 2 2
Ara Ödev 1 2 2
Final Ödevi 1 2 2
       
Toplam İş Yükü     66
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,64
Dersin AKTS Kredisi     3