• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDGN 201
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, toplumsal sorunları inceleyerek, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmektir.
Dersin İçeriği: 

Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları; toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri; güncel toplumsal sorunları belirleme; belirlenen toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alma; çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirme.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramlarını açıklar.   1, 3 E
2) Toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projelerini inceler.   1, 3 E
3) Toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlar.   2, 3, 5 F, G, H
4) Sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirir.   2, 3, 5 F, G, H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk  
2 Toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri  
3 Toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri  
4 Güncel toplumsal sorunlar  
5 Sosyal hizmet kurumlarında gözlem  
6 Sosyal hizmet kurumlarında gözlem  
7 Sosyal hizmet kurumlarında uygulama  
8 Sosyal hizmet kurumlarında uygulama  
9 Güncel toplumsal sorunlarla ilgili proje hazırlama  
10 Güncel toplumsal sorunlarla ilgili proje hazırlama  
11 Proje uygulama  
12 Proje uygulama  
13 Proje değerlendirme  
14 Proje değerlendirme  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Derleme ders notları
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Sosyal hizmet kurumlarında uygulama
Sınavlar Final projesi

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Ödev 2 40
Final Sınavı 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ödev 2 10 20
Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü     80
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,2
Dersin AKTS Kredisi     3