• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 320
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, matematiksel kavramların birbiriyle, diğer derslerle ve günlük hayatla olan ilişkisini incelemek, bu ilişkilerin öğrenciler tarafından anlaşılması için gerekli güncel yöntemleri tartışmaktır.
Dersin İçeriği: 
Kavramlar ve işlemler arasında ilişki kurma; matematiksel kavram ve kuralları farklı gösterim biçimleri ile ifade etme; farklı matematik kavramlarını birbiri ile ilişkilendirme; matematiği diğer derslerle ilişkilendirme; matematiği günlük hayatla ilişkilendirme.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Farklı matematik konuları arasında ilişki kurar. 2 1, 2, 3 A, E
2) Matematiksel kavram ve kuralları farklı gösterim biçimleri ile ifade eder. 1, 2, 3, 4 1, 7 A, E
3) Matematiği diğer derslerle ilişkilendirir. 1, 3 1, 7 A, E
4) Matematiksel kavramların arasındaki ilişkinin öğretimi için ders içeriği hazırlar. 1, 3, 6, 8 3, 4,5 A, H
5) Farklı matematik kavamlarının günlük hayat kullanımlarını örneklendirir. 1, 2, 3, 8 3, 4,5 A, H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kavramlar ve işlemler arasında ilişki kurma  
2 Kavramlar ve işlemler arasında ilişki kurma  
3 Kavramlar ve işlemler arasında ilişki kurma  
4 Matematiksel kavram ve kuralları farklı gösterim biçimleri ile ifade etme;  
5 Matematiksel kavram ve kuralları farklı gösterim biçimleri ile ifade etme;  
6 Matematiksel kavram ve kuralları farklı gösterim biçimleri ile ifade etme;  
7 Farklı matematik kavramlarını birbiri ile ilişkilendirme;  
8 Ara sınav  
9 Farklı matematik kavramlarını birbiri ile ilişkilendirme;  
10 Farklı matematik kavramlarını birbiri ile ilişkilendirme;  
11 Matematiği diğer derslerle ilişkilendirme  
12 Matematiği diğer derslerle ilişkilendirme  
13 Matematiği günlük hayatla ilişkilendirme.  
14 Matematiği günlük hayatla ilişkilendirme  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Van de Walle, J.A., Karp, K.S., & Bay Williams, J.M. (2013). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally. 8th Edition. Boston: Pearson.
Diğer Kaynaklar Ders Notları

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler
  1. Matematik ve günlük hayat arasındaki ilişki ile ilgili ders planı hazırlama
  2. Hazırlanan ders planını sınıfta uygulama
Sınavlar Ara sınav ve final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara Sınav 1 30
Final Sınavı 1 40
Ödev 2 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.         X
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.         X
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.         X
4 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarına uygun olarak matematik ve geometri öğretim sürecini planlar.         X
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik ve geometri derslerinde uygular.         X
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular. X        
7 Matematik ve geometri öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.         X
8 Matematik ve geometri öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.       X  
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.     X    
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 2 10 20
Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4