• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ED 473
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, psikolojik danışman adaylarına özel gereksinimli çocuklar ve onların genel özellikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır. Özel gereksinimli olma nedenleri, teşhis ve eğitimleri ile ilgili bilgilendirmek ve kaynaştırma uygulamalarına ilişkin farkındalık geliştirmektir.
Dersin İçeriği: 

Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim, gelişimsel yetersizlikler, zihinsel yetersizlik ve otistik bozukluklar, öğrenme güçlükleri, işitme yetersizlikleri, dil ve konuşma bozuklukları, duygu ve davranış bozuklukları, görme yetersizlikleri, bedensel yetersizlikler, üstün zeka ve yetenek, kaynaştırma eğitimi.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Özel gereksinimli çocukların hangi özelliklere sahip olduğunu açıklar. 1, 2,3,5,6,7,8, 4, 13 1.,2.,4 1.,2.,3.,4.,5.,6
Zihinsel yetersizlik ve öğrenme güçlüğünün özelliklerini açıklar. 2,3,5,6,7,8, 4, 13 1.,2.,4 1.,2.,3.,4.,5.,6
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve duygu ve davranış bozukluğunun özelliklerini açıklar. 2,3,5,6,7,8, 4, 13 1.,2.,4 1.,2.,3.,4.,5.,6
Üstün zeka ve üstün yeteneklilerin özelliklerini açıklar. 2,3,5,6,7,8, 4, 13 1.,2.,4 1.,2.,3.,4.,5.,6
İleri derecede ve çoklu yetersizlik ve bedensel yetersizlik özelliklerini açıklar. 2,3,5,6,7,8, 4, 13 1.,2.,4 1.,2.,3.,4.,5.,6
İşitme engeli ve görme engellilerin özelliklerini açıklar. 2,3,5,6,7,8, 4, 13 1.,2.,4 1.,2.,3.,4.,5.,6
Özel gereksinimli çocukların tanı ve sınıflandırılmalarını açıklar. 2,3,5,6,7,8, 4, 13 1.,2.,4 1.,2.,3.,4.,5.,6
Kaynaştırma eğitimi uygulamalarını açıklar. 1, 4, 13 1.,2.,4 1.,2.,3.,4.,5.,6

 

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ülkemizde ve dünyada özel eğitimin gelişimi  
2 Özel gereksinimli birey tanımı ve özellikleri  
3 Zihinsel Yetersizlik  
4 İşitme yetersizliği  
5 Görme yetersizliği  
6 Otistik Spektrum Bozukluğu  
7 Fiziksel yetersizlik türleri  
8 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu   
9 İleri derecede ve çoklu yetersizlik   
10 Üstün zeka ve üstün yetek  
11 Öğrenme Güçlüğü Gösteren Öğrenciler  
12 Özel eğitimde erken uygulamalar  
13 Kaynaştırma uygulamaları ve destek hizmetler  
14 Kaynaştırma uygulamalarında psikolojik danışma süreci  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Exceptional Children. Heward. Pearson Pub. 2012. Özel Eğitim. Bülbin Sucuoğlu. Pegem Yay. 2010. Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim.  Gönül Akçamete. 
Diğer Kaynaklar http://orgm.meb.gov.tr/

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav - -
Ödev 2 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Eğitimin geçmişini, temel felsefesini ve ilkelerini bilmek ve uygulamak         X  
2 Eğitim bilimlerini, eğitim sistemini ve eğitim müfredatlarını bilmek, değişiklikleri takip etmek ve uygulamak         X  
3 Öğrenme teorileri, etkili öğrenme biçimleri, eğitimde ölçme ve değerlendirme, eğitimde programlama ve eğitimde öğrenmenin önündeki temel engelleri bilmek ve bu konularda öğrenci, eğitimci ve velilere rehberlik etmek       X    
4 Kültürel farkındalık, kültürel sosyal adalet, çatışma çözme ve diğer kültürel davranışlarla ilgili teorileri/bilgileri; insan ruhunun, aklının ve bedeninin gelişimi ve sağlığı için öğrenmek ve uygulamak     X      
5 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak         X  
6 Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenmek ve uygulamak   X        
7 Araştırma, ve ölçme değerlendirmede istatistik yöntemlerini kullanmak   X        
8 Temel istatistik kavramları ile geçerlik ve güvenirlik konularını anlamak ve uygulamak   X        
9 Eğitim alanında araştırma yapmanın ve sonuçları yazılı olarak sunmanın önemini kavramak            
10 Ulusal ve uluslararası alanda kabul edilmiş etik kuralları bilmek ve uygulamak            
11 Ölçme ve değerlendirmede etik kuralları bilmek ve uygulamak            
12 Bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, profesyonel gelişim ve veri analizi için internet ve teknolojiyi nasıl kullanacağını bilmek            
13 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerinin eğitimlerinin önündeki engelleri anlamak ve bu alanlarda öğrencileri desteklemek         X  
14 Okulu bir sistem olarak değerlendirebilme ve liderlik etme becerisine sahip olmak ve okul sisteminin geliştirilmesi yönünde tüm okul paydaşları ve çevre ile işbirliği yapabilmek       X    
15 İhtiyaç analizi, ölçme değerlendirme, program değerlendirmenin ilke ve uygulamalarını öğrenmek ve sonuçları programları geliştirmede kullanmak         X  
16 Etkili sınıf yönetimi becerilerini öğrenmek ve uygulamak       X    
17 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerinin eğitimlerinin önündeki engelleri anlamak ve bu alanlarda öğrencileri desteklemek.   X        

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Final      
Toplam İş Yükü               76
Toplam İş Yükü / 25 (s)         3.1
Dersin AKTS Kredisi     3