• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 423
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, mantıksal akıl yürütmenin matematik eğitimindeki yerini ve öğrencilere mantıksal akıl yürütme becerisi kazandırmanın yöntemlerini tartışmaktır.
Dersin İçeriği: 
Çıkarımların doğruluğunu ve geçerliliğini savunma; mantıklı genellemelerde ve çıkarımlarda bulunma; bir matematiksel durumu analiz ederken matematiksel örüntü ve ilişkileri açıklama ve kullanma; yuvarlama, uygun sayıları gruplandırma, ilk veya son basamakları kullanma gibi stratejileri veya kendi geliştirdikleri stratejileri kullanarak işlem ve ölçümlerin sonucuna dair tahminlerde bulunma; belirli bir referans noktasını dikkate alarak ölçmeye ilişkin tahminde bulunma.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Mantıksal akıl yürütme becerisinin tanımını yapar. 2 1 A, E
2) Mantıksal akıl yürütme becerisinin kullanıldığı durumlara örnekler verir. 1, 2, 3, 4 1, 2, 7 A, E
3) Öğrenciler mantıksal akıl yürütme becerilerini kullanabilecekleri problemler kurar. 1, 3 2, 7 A, E
4) Öğrencilere mantıksal akıl yürütme becerisi kazandırmaya yönelik ders içeriği hazırlar. 1, 3, 6, 8 3, 4,5 A, H
5) Öğrencilere mantıksal akıl yürütme becerisi kazandırmaya yönelik ders uygulaması yapar. 1, 2, 3, 8 3, 4,5 A, H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mantıksal akıl yürütme becerisi  
2 Mantıklı genellemelerde ve çıkarımlarda bulunma  
3 Çıkarımların doğruluğunu ve geçerliliğini savunma  
4 Çıkarımların doğruluğunu ve geçerliliğini savunma  
5 Bir matematiksel durumu analiz ederken matematiksel örüntü ve ilişkileri açıklama ve kullanma;  
6 Bir matematiksel durumu analiz ederken matematiksel örüntü ve ilişkileri açıklama ve kullanma;  
7 Bir matematiksel durumu analiz ederken matematiksel örüntü ve ilişkileri açıklama ve kullanma;  
8 Ara sınav  
9 İşlem ve ölçümlerin sonucuna dair tahminlerde bulunma (Yuvarlama, uygun sayıları gruplandırma)  
10 İşlem ve ölçümlerin sonucuna dair tahminlerde bulunma (ilk veya son basamakları kullanma)  
11 İşlem ve ölçümlerin sonucuna dair tahminlerde bulunma (alternatif stratejiler)  
12 Belirli bir referans noktasını dikkate alarak ölçmeye ilişkin tahminde bulunma.  
13 Belirli bir referans noktasını dikkate alarak ölçmeye ilişkin tahminde bulunma.  
14 Belirli bir referans noktasını dikkate alarak ölçmeye ilişkin tahminde bulunma.  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Ders Notları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler
  1. Mantıksal akıl yürütme becerisini geliştirmeye yönelik ders planı hazırlama
  2. Hazırlanan ders planını sınıfta uygulama
Sınavlar Ara sınav ve final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara Sınav 1 30
Final Sınavı 1 40
Ödev 2 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.         X
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.         X
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.         X
4 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarına uygun olarak matematik ve geometri öğretim sürecini planlar.         X
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik ve geometri derslerinde uygular.         X
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular. X        
7 Matematik ve geometri öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.         X
8 Matematik ve geometri öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.       X  
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.     X    
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 2 5 10
Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     3