• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ED 422
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
İlköğretim ve ortaöğretim okullarında rehberlik hizmetlerinin organizasyonu, personeli, uygulama durumu, eğitim örgütü içindeki yeri ve işleyişinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi.
Dersin İçeriği: 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temelleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Rehberliğin Amaçları, Rehberliğin İlkeleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Etik Kuralları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Araştırma

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Okullarda psikolojik danışma ilke ve tekniklerini açıklar. 3,5,13,14, 2.,4 6
Okullarda Rehberlik servisinin işlevlerini açıklar. 3,5,13,14, 2.,4 6
Okullarda uygulanan rehberlik hizmetlerini tanır. 3,5,13,14, 1.2,4 6
Okullarda Psikolojik Danışmanlık süreçlerini açıklar. 3,5,13,14, 1.2,4 6
Okullarda Öğrenci Kişilik Hizmetlerini açıklar. 3,5,13,14, 1.2,4 6
Okullarda Rehberlik servisinin işleyişine ilişkin etik kuralları açıklar. 3,5,13,14, 1.2,4 6

 

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma  
2 Okullarda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temelleri  
3 Okullarda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik  
4 Okullarda Rehberliğin Amaç, İlke ve Teknikleri  
5 Okullarda Rehberliğin Amaç, İlke ve Teknikleri  
6 Okullarda Rehberliğin Amaç, İlke ve Teknikleri  
7 Okullarda Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik  
8 Okullarda Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik  
9 Okullarda Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik  
10 Okullarda Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik  
11 Okul rehberlik programları  
12 Okullarda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Etik Kuralları  
13 Okullarda psikolojik danışma ve etik  
14 Okullarda psikolojik danışma ve etik  
15 Genel Tekrar  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu ERDOĞAN, İrfan (2011), Eğitim ve Okul Yönetimi, Pegem Yay. 
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav - -
Kısa Sınav - -
Ödev 2 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 PDR’nin geçmişini, temel felsefesini ve ilkelerini bilmek ve uygulamak       X    
2 PDR alanında koordinasyon, konsültasyon/müşavirlik ve süpervizyonun anlam ve önemini kavramak ve uygulayabilmek     X      
3 Ulusal ve uluslar arası PDR dernekleri tarafından kabul edilmiş etik kuralları bilmek ve uygulamak     X      
4 Çok kültürlü bir yaklaşımla herkesi olduğu gibi/her türlü özellikleriyle kabul etmeyi öğrenmek     X      
5 Kültürel farkındalık, kültürel sosyal adalet, çatışma çözme ve diğer kültürel davranışlarıyla ilgili teorileri/bilgileri; insan ruhunun, aklının ve bedeninin gelişimi ve sağlığı için öğrenmek ve uygulamak     X      
6 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak     X      
7 Normal ve anormal davranışları etkileyen çevresel faktörleri, psikopatolojiyi, özürlülük durumlarını ve gelişim sürecindeki krizleri anlamak   X        
8 Global ekonomide belirli gruplara uygulananları da içerecek şekilde, kariyer danışmanlığı, süreçleri, teknikleri ve kaynakları kariyer gelişimi ile karar verme modellerini öğrenmek ve uygulamak            
9 Psikolojik danışmanlık teorilerini öğrenerek uygulamada danışanlara uygun müdahale tekniklerini farketmek ve kullanmak     X      
10 Grup sürecini, grup üyelerinin rol ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik faktörlerini, gelişimsel aşama içeren grup dinamiklerinin ilke ve tekniklerini öğrenmek       X    
11 Grup lideri olma çeşitleri ve becerilerini öğrenmek ve uygulamak            
12 Bireysel ve grup yaklaşımlarını çok kültürlü bir toplum çerçevesinde değerlendirme anlayışını kazanmak       X    
13 Çevresel değerlendirme, performans değerlendirme, bireysel ve grup test ve envanter yöntemleri, psikolojik testler ve davranış gözlemlerini içeren standartlaştırılmış ve standartlaştırılmamış testleri ve diğer değerlendirme tekniklerini temel kavramlarını kavrayabilmek ve uygulayabilmek     X      
14 Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenerek,  PDR alanında araştırma yapmanın ve sonuçları yazılı olarak sunmanın önemini kavramak ve uygulamak         X  
15 Bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, profesyonel gelişim ve veri analizi için internet ve teknolojiyi nasıl kullanacağını bilmek       X    
16 PDR hizmetlerinde gizlilik ilkesine bağlı olarak PDR hizmetlerinden yararlanmanın gönüllülük esasına dayalı, isteyen herkese,ve hayat boyu açık olduğuna inanmak       X    
17 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerinin eğitimlerinin önündeki engelleri anlamak ve bu alanlarda öğrencileri desteklemek             

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav - - -
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 5 5
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     70
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,8
Dersin AKTS Kredisi     3