• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 412
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, matematiğin temelleri, yöntemleri ve matematiğin doğasına ilişkin felsefi problemleri tartışmaktır.
Dersin İçeriği: 
Matematiğin ontolojisi ve epistemolojisi; sayılar, kümeler, fonksiyonlar vb. matematiksel kavramlar ile önerme ve matematiksel ifadelerin anlamları; matematiğin temelleri, yöntemleri ve matematiğin doğasına ilişkin felsefi problemler, matematikte nesnellik ve gerçek dünyaya uygulanabilirlik; Frege, Russel, Hilbert, Brouwer ve Gödel gibi matematik felsefesi öncülerinin çalışmaları; düzlükte ve boyut kavramı, matematik felsefesinde temel kuramlar mantıkçılık, biçimcilik ve sezgicilik, yarı-deneyselciler ve Lakatos; matematik felsefesinin matematik eğitimi ile ilişkisi; matematik eğitimi felsefesinde sosyal gruplar.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Supply type B. Multiple-choice test C. Incomplete D. True-False E. Oral exam F. Portfolio G. Performance type H. Report

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Matematiğin epistemolojisine dair farklı görüşleri karşılaştırır. 2 1,3 A, E
2) Matematiğin doğasına ilişkin felsefi problemleri tartışır. 1, 2, 3, 4 1,3 A, E
3) Matematik Felsefe öncülerinin çalışmalarını özetler. 1, 3 1,3 A, E
4) Matematik felsefesinin matematik eğitimi ile ilişkisini açıklar. 1, 3, 6, 8 1,3 A, E
5) Sosyal grupların matematik eğitimi felsefesindeki yerini açıklar. 1, 2, 3, 8 1,3 A, E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Matematiğin ontolojisi ve epistemolojisi  
2 Sayılar, kümeler, fonksiyonlar vb. Matematiksel kavramlar ile önerme ve matematiksel ifadelerin anlamları  
3 Matematiğin temelleri, yöntemleri ve matematiğin doğasına ilişkin felsefi problemler  
4 Matematikte nesnellik ve gerçek dünyaya uygulanabilirlik  
5 Matematik felsefesi öncülerinin çalışmaları; Frege, Russel, Hilbert  
6 Matematik felsefesi öncülerinin çalışmaları; Brouwer ve Gödel gibi  
7 Düzlükte ve boyut kavramı  
8 Ara sınav  
9 Matematik felsefesinde temel kuramlar mantıkçılık, biçimcilik ve sezgicilik  
10 Matematik felsefesinde temel kuramlar mantıkçılık, yarı-deneyselciler ve Lakatos  
11 Matematik felsefesinin matematik eğitimi ile ilişkisi  
12 Matematik felsefesinin matematik eğitimi ile ilişkisi  
13 Matematik eğitimi felsefesinde sosyal gruplar  
14 Matematik eğitimi felsefesinde sosyal gruplar  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Ders Notları

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Bir matematik felsefesi öncüsünün çalışmalarını ayrıntılı şekilde raporlaştırır.

 

Sınavlar Ara sınav ve final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara Sınav 1 30
Final Sınavı 1 40
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.         X
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.         X
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.         X
4 İlköğretim matematik ve geometri öğretim programlarının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarına uygun olarak matematik ve geometri öğretim sürecini planlar.         X
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik ve geometri derslerinde uygular.         X
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.       X  
7 Matematik ve geometri öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.         X
8 Matematik ve geometri öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.       X  
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.     X    
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     3