• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 282
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin İçeriği: 

İlkokul matematik öğretiminin amaçları, temel ilkeleri; ilkokul matematik dersi öğretim programının amaç, içerik, felsefi yaklaşım, öğretim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme teknikleri açısından incelenmesi; ilkokul öğrencilerinde matematiksel anlama, kavram yanılgıları ve zorluklar; ilkokul matematik derslerinde ölçme ve değerlendirme

Dikey Sekmeler