• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MATH 241
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin 1. ve daha yüksek mertebeden adi diferansiyel denklemleri tanıması ve bunlardan bazılarını uygun çözüm yöntemleriyle çözmeyi öğrenmesidir.
Dersin İçeriği: 

Birinci mertebeden adi diferensiyel denklemler, (homojen ve homojen olmayan durumlar, direkt integrasyon,integral çarpanları, yerine koyma). İkinci mertebeden adi diferensiyel denklemler (parametrelerin değişimi, mertebe indirgeme).  Laplace dönüşümleri ve uygulamaları. İkinci mertebeden lineer diferensiyel denklemlerin kuvvet serisi çözümleri, Frobenius metodu.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Birinci ve ikinci mertebeden bazı adi differensiyel denklemleri uygun çözüm yöntemleriyle çözer.   1,2 A
2) Laplace dönüşümünü bilir ve bazı adi differensiyel denklemleri çözmek için kullanır.   1,2 A
3) Kuvvet serilerini kullanarak bazı adi differensiyel denklemleri çözer.   1,2 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş (Temel tanımlar, diferensiyel denklemlerin sınıflandırılması), Ayrılabilir denklemler, Homojen denklemler (Ders kitabından) 1.1,1.2,1.3,2.2
2 1. mertebeden lineer diferensiyel denklemler (İntegralleme çarpanları), Bernoulli denklemleri, Süreksiz katsayı fonksiyonları 2.1,2.4
3 Riccati, Clairaut denklemleri, Yerine koyma yöntemleri Page 132
4 Tam denklemler ve integralleme çarpanları, 1. Mertebeden bayağı diferansiyel denklemler için Varlık-Teklik teoremi 2.6,2.8
5 1. mertebeden denklemlerle modelleme, 2. Mertebeden lineer,homojen, sabit katsayılı denklemler 2.3,3.1
6 Yüksek mertebeden denklemler için Varlık-Teklik teoremi, Temel çözüm kümeleri, lineer bağımsızlık,Wronskian, Abel teoremi 3.2
7 Karakteristik denklemin kompleks kökleri, Karakteristik denklemin tekrar eden kökleri, Mertebe düşürme, Homojen Cauchy-Euler denklemi 3.3,3.4
8 Belirlenmemiş katsayılar yöntemi, Parametrelerin değişimi yöntemi 3.5,3.6
9 Parametrelerin değişimi yöntemi (devamı), Homojen olmayan Cauchy-Euler denklemi 3.5,3.6
10 Laplace dönüşümü (tanım, başlangıç değer problemlerinin çözümü) 6.1,6.2
11 Basamak fonksiyonları, Süreksiz zorlama fonksiyonlu diferensiyel denklemleri 6.3,6.4
12 Impulse fonksiyonu, Konvolüsyon integrali, Kuvvet serilerinin hatırlatılması 6.5,6.6,5.1
13 Sıradan bir nokta civarında seri çözümleri 5.2,5.3
14 Düzgün tekil bir nokta civarında seri çözümleri 5.4,5.5,5.6

 

Kaynaklar

Ders Notu W. Boyce and R. DiPrima, Elementary Di_erential Equations and Boundary Value Problems, 9th Ed., Wiley (2009)
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı 1 40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Matematiğin  araştırma alanları (analiz, cebir, diferensiyel denklem ve geometri) için altyapı niteliğindeki limit, türev, integral, mantık, lineer cebir ve ayrık matematik konularında hesap yapabilme becerisi ne sahip olur.         X  
2 Matematiğin araştırma alanları hakkında temel bir bilgi birikimine ulaşır.         X  
3 Matematiğin araştırma alanları arasında ilişkiler kurabilme ve yorumlar.     X      
4 Matematik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur.         X  
5 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir. X          
6 Etkin iletişim kurma becerisine sahip olur.            
7 İlgi duyduğu alanlarda kendini geliştirir.         X  
8 Bilişim teknolojilerini tanıma, bunlardan uygun araçları seçme ve kullanma becerisine sahip olur.            
9 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14x toplam ders saati) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav (Bireysel çalışma dahil) 2 8 16
Kısa Sınav      
Ödev      
Final (Bireysel çalışma dahil) 1 12 12
Toplam İş Yükü     154
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.16
Dersin AKTS Kredisi     6