• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 102
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, ilköğretim programı içinde yer alan temel matematik kavramlarını incelemek ve bu kavramları kullanarak çeşitli ispatlar yapmak ve problemler çözmektir.
Dersin İçeriği: 
Sayı kavramı ve tarihsel gelişimi. 

Trigonometri ve kullanım alanları. 

Cebirsel kavramların tarihsel gelişimi. 

Olasılık hesapları

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sayı kavramını ve tarihte kullanılan sayı sistemlerini açıklar. 2 1, 3 A, E
2) Sayılarla ilgili problemleri çözer ve ispatlar yapar. 1, 2, 3 1, 3, 7 A, E
3) Trigonometri kavramının tarihsel gelişimini ve kullanım alanlarını açıklar. 1, 2 1, 3 A, E
4) Cebir kavramlarının tarihsel gelişimini açıklar. 1, 2, 3 1, 3 A, E
5) Cebir ile ilgili problemleri çözer ve ispatlar yapar. 1 1, 3, 7 A, E
6) Olasılık kavramının tarihsel gelişimini açıklar. 1, 2, 3 1, 3 A, E
7) Olasılık ile ilgili problemleri çözer ve ispatlar yapar.  1, 2, 3 1, 3, 7 A, E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sayı kavramının ortaya çıkışı  
2 Sayı sistemleri  
3 Sayı problemleri  
4 Sayı problemleri ve ispatlar  
5 Sayı problemleri ve ispatlar  
6 Trigonometri kavramının ortaya çıkışı ve kullanım alanları  
7 Trigonometri kavramının ortaya çıkışı ve kullanım alanları  
8 Ara Sınav  
9 Cebir kavramının ortaya çıkışı  
10 Cebir problemleri  
11 Cebir problemleri ve cebirsel ispatlar  
12 Olasılık kavramının tarihsel gelişimi  
13 Olasılık problemleri  
14 Olasılık problemleri ve ispatlar  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Baumgart, J. K. (Ed). (2006). Historical topics for the mathematics classroom. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Eves, H. (1990). An introduction to the history of mathematics. New York: Brooks Cole.

Eves, H. (1990). Foundations and fundamental concepts of mathematics. New York: Dover

Diğer Kaynaklar TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Sınıf içi uygulamalarda kullanılacak etkinlik yaprakları 
Ödevler Ders kitabından sayılar, trigonometri ve cebir konularına ilişkin seçilen problem setleri

 

Sınavlar Ara sınav ve final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara Sınav 1 30
Final Sınavı 1 40
Ödev 2 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.          X
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.         X
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.         X
4 İlköğretim matematik öğretim programının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarını bilir ve bunlara uygun olarak matematik öğretim sürecini planlar.     X    
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik derslerinde uygular.    X      
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.          
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.     X    
8 Matematik öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.        X  
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir. X        
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 5 10
Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.8
Dersin AKTS Kredisi     5