• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 481
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, ortaokullarda uygulanmakta olan matematik derslerini amaç, içerik, yöntem ve ölçme-değerlendirme uygulamaları bağlamında incelemektir. Öğretmen adaylarının okul ortamında gerçekleştirdikleri kendi uygulamalarını da değerlendirmeleri beklenmektedir.
Dersin İçeriği: 

İlköğretim matematik öğretim programının incelenmesi. İlköğretim matematik ders materyallerinin incelenmesi. İlköğretim matematik dersi etkinliklerinin incelenmesi, sınıf ortamında uygulanması ve değerlendirilmesi. Öğrencilerin matematik başarısının ve matematiksel becerilerinin analizi ve değerlendirilmesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Ortaokul matematik öğretim programındaki kazanımları bilir. 4 1, 3 E, H
2) Ortaokul matematik içeriğine uygun öğretim yöntemlerini bilir ve uygular. 4, 5 1, 3, 6 E, H, G
3) Ortaokul matematik derslerinde uygulanmak üzere etkinlik geliştirir ve uygular. 4, 5, 6, 7 3, 6 E, H, G
4) Öğrencilerin matematik başarısını ölçmek için uygun araçları seçer ve uygular. 8 3, 6 E, H, G
5) Kendi öğretimini matematik öğretim ilke ve yöntemleri kriterlerine göre değerlendirir.  4, 6, 8 3 H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ortaokul matematik öğretim programının genel amaç ve hedefleri  
2 Ortaokul matematik dersi kazanımları ve aralarındaki ilişkiler  
3 Ortaokul matematik konuları, farklı disiplin ve günlük yaşamda kullanım alanları  
4 Ortaokul matematik derslerinde kullanılan öğretim yöntemleri  
5 Ortaokul matematik derslerinde kullanılan ölçme-değerlendirme araçları  
6 Etkinlik tasarımı   
7 Ortaokul matematik ders analizi (5. sınıf örnek video)  
8 Etkinlik uygulama (5. sınıf)  
9 Ortaokul matematik ders analizi (6. sınıf örnek video)  
10 Etkinlik uygulama (6. sınıf)  
11 Ortaokul matematik ders analizi (7. sınıf örnek video)  
12 Etkinlik uygulama (7. sınıf)  
13 Ortaokul matematik ders analizi (8. sınıf örnek video)  
14 Etkinlik uygulama (8. sınıf)  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu 1) Ortaokul matematik öğretim programı
Diğer Kaynaklar  

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Sınıf içi uygulamalarda kullanılacak etkinlik yaprakları ve örnek ders videoları
Ödevler Ödev 1-3-5-7:

5. /6. /7. /8. sınıf matematik dersinde uygulanmak üzere bir matematik etkinliği geliştiriniz.

Ödev 2-4-6-8:

Aşağıdaki maddeler kapsamında etkinlik uygulama raporu yazınız.

  • Bireysel bir çalışma sırasında her bir öğrenci etkinliği nasıl çözdü? Öğrenci çözümünün resmini ekleyerek, çözümün doğru olup olmadığını, doğru değil ise bunun altında yatan nedenlerin neler olabileceğini açıklayınız.
  • Grup tartışması sırasında veya etkinlik üzerinde çalışırlarken öğrencilerle neler konuştun, neler yaptın, hangi soruları sordun? Neden? Onların tepkileri/yanıtları ne oldu? (Gerekirse karşılıklı konuşmalardan örnek veriniz.)
  • Öğrenciler etkinliği anlayabildiler mi? Etkinliği tamamlayabildiler mi? Sence bu etkinlik amacına ulaşabildi mi? Neden ulaştı veya neden ulaşamadı?
  • Uygulama sırasında yapmak veya sormak istediğin başka herhangi birşey oldu mu? Aynı etkinliği tekrar uygulama şansınız olsaydı ne yapmak veya sormak isterdiniz?
Sınavlar Final: İzlediğiniz 5., 6., 7. ve 8. sınıf matematik dersi videosu ile kendi uygulanmalarınızı; dersin kazanımları, derste kullanılan öğretim yöntemleri, etkinlikler, öğrenci-öğretmen rolleri ve öğrenme çıktıları açılarından karşılaştırmalı olarak inceleyiniz.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Final Sınavı 1 40
Ödev 8 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.      X    
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.       X  
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.       X  
4 İlköğretim matematik öğretim programının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarını bilir ve bunlara uygun olarak matematik öğretim sürecini planlar.         X
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik derslerinde uygular.          X
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.         X
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.         X
8 Matematik öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.          X
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.     X    
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur.   X      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev 8 5 40
Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5