• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 484
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, problem çözmenin ve matematiksel modellemenin tanımı ve ne tür soruların problem olarak tanımlandığının tartışmak ve örnek problem ve modelleme sorusu yazma ve çözme etkinliklerinin yapmaktır.
Dersin İçeriği: 

Matematiksel modellemenin tanımı ve modelleme örnekleri. Problem çözme ve problem çözme aşamaları. Matematiksel modellemenin tarihsel gelişimi ve dayandığı farklı teorik çerçeveler. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için matematiksel modelleme etkinlikleri geliştirme. Matematiksel modelleme ve problem çözme uygulamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Problem çözme aşamalarını örneklerle açıklar. 2, 3 1, 3 A, E
2) Farklı problem çözme stratejilerini örneklerle açıklar. 2, 3 1, 3, 7 A, E
3) Matematiksel modellemenin tanımını yapar. 3 1, 3, 7 A, E
4) Matematik ve günlük yaşam problemlerini çözmek için farklı problem çözme stratejileri uygular. 2, 3, 6 7 A, E
5) Matematik öğretim programlarında bulunan kavramlara yönelik ve problem çözme stratejilerini pekiştirecek problemler oluşturur.  1, 2, 3, 6 5, 7 A, E, H
6) Matematiksel modelleme gerektiren sorular oluşturur ve çözer. 1, 2, 3, 6 3, 5, 7 A, E, H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Problem Nedir? Problem Çözme Aşamaları Nelerdir?  
2 Problem Çözme Stratejileri (Tahmin Kontrol, Eleme, Mantık yürütme, Problemi basitleştirme)  
3 Problem Çözme Stratejileri (Tablo, grafik, model kullanma, Canlandırma, Geriye doğru çalışma, Bağıntı kurma, Denklem oluşturma)  
4 İlköğretimde matematiksel modelleme  
5 Ortaöğretimde matematiksel modelleme  
6 Ara Sınav  
7 Cebir Öğrenme Alanına İlişkin Problem Oluşturma ve Çözme   
8 Cebir Öğrenme Alanına İlişkin Modelleme Problemleri  
9 Cebir Öğrenme Alanına İlişkin Modelleme Problemleri  
10 Geometri Öğrenme Alanına İlişkin Problem Oluşturma ve Çözme   
11 Geometri Öğrenme Alanına İlişkin Modelleme Problemleri  
12 Olasılık-İstatistik Öğrenme Alanına İlişkin Problem Oluşturma ve Çözme  
13 Olasılık-İstatistik Öğrenme Alanına İlişkin Modelleme Problemleri  
14 Temel Matematik Öğrenme Alanına İlişkin Modelleme Problemleri  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Derleme ders notları
Diğer Kaynaklar 1) Zaccaro, E. (2006). Becoming a problem solving genius: A handbook of math strategies. Iowa: Hickory Grove Press.

2) Günlük Hayattan Modelleme Soruları. TÜBA Yayınları

3) Engel, A. (1998). Problem solving strategies. NY: Springer.

4) TÜBİTAK Matematik Olimpiyat Soruları

5) İlköğretim ve lise matematik öğretim programları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Sınıf içi uygulamalarda kullanılacak etkinlik yaprakları
Ödevler Ödev 1:

Cebir Öğrenme Alanlarına ilişkin biri modelleme problemi olmak 3 farklı problem oluşturunuz ve bu problemleri farklı stratejiler kullanarak çözünüz.

Ödev 2:

Geometri Öğrenme Alanlarına ilişkin biri modelleme problemi olmak 3 farklı problem oluşturunuz ve bu problemleri farklı stratejiler kullanarak çözünüz.

Ödev 3:

Olasılık ve İstatistik Alanlarına ilişkin biri modelleme problemi olmak 3 farklı problem oluşturunuz ve bu problemleri farklı stratejiler kullanarak çözünüz.

Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav    
Final Sınavı 1 40
Ödev 3 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.          X
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.         X
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.         X
4 İlköğretim matematik öğretim programının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarını bilir ve bunlara uygun olarak matematik öğretim sürecini planlar.       X  
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik derslerinde uygular.        X  
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.         X
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.       X  
8 Matematik öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.      X    
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.   X      
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav      
Ödev 3 8 24
Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     134
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.3
Dersin AKTS Kredisi     5