• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 486
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, matematik eğitimi araştırmalarında son yıllarda öne çıkan konuları takip etmek ve tartışmaktır.
Dersin İçeriği: 

Matematik eğitimi araştırmalarında öne çıkan konular.

İlköğretim Matematik Eğitiminde takip edilebilecek ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar, dergiler ve konferanslar.

Farklı matematik konularının öğretimine yönelik nitel ve nicel araştırmalar.

Matematik öğretiminde farklı öğretim yöntemleri ve materyalleri kullanımı üzerine deneysel araştırmalar.

Matematik öğretiminde teknoloji kullanımı üzerine yapılan bilimsel çalışmalar.

Türkiye’de ilköğretim matematik eğitimi alanında yapılan bilimsel çalışmalar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Matematik eğitiminde belli başlı araştırma konularını listeler 9, 10 1, 3, 5 A, E
2) Bilimsel araştırmaları değerlendirir 9, 10 3, 5 A, E, F
3) İlköğretim Matematik Eğitimindeki ulusal ve uluslararası bilimsel yayınları takip eder 9, 10 3, 5 A, F
4) Farklı öğretim yöntemleri ve materyal kullanımı üzerine yapılan çalışmaları özetler 1, 9, 10 3, 5 F, H
5) Matematik öğretiminde teknoloji kullanımı üzerine yapılan bilimsel çalışmaları analiz eder 1, 9, 10 3, 5 F, H
6) Türkiye’de ilköğretim matematik eğitimi alanında yapılan bilimsel çalışmaları değerlendirir 1, 9, 10 3, 5 F, H

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Matematik eğitimi araştırmaları  
2 Matematik eğitimi araştırmalarında öne çıkan konular  
3 İlköğretim Matematik Eğitiminde takip edilebilecek ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar, dergiler ve konferanslar.  
4 Farklı matematik konularının öğretimine yönelik nitel ve nicel araştırmalar.  
5 Matematik öğretiminde farklı öğretim yöntemleri üzerine deneysel araştırmalar.  
6 Matematik öğretiminde materyal kullanımı üzerine deneysel araştırmalar.  
7 Matematik öğretiminde teknoloji kullanımı üzerine yapılan bilimsel çalışmalar.  
8 Ara Sınav  
9 Türkiye’de ilköğretim matematik eğitimi alanında yapılan bilimsel çalışmalar.  
10 Türkiye’de ilköğretim matematik eğitimi alanında yapılan bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi  
11 Billimsel makaleler üzerine öğrenci sunumları  
12 Billimsel makaleler üzerine öğrenci sunumları  
13 Türkiye’de ilköğretim matematik eğitimi alanında ihtiyaç duyulan araştırmalar  
14 Dersin değerlendirilmesi  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Derleme ders notları
Diğer Kaynaklar Eğitim ve matematik eğitiminde öne çıkan bilimsel dergilerin güncel sayıları

1) Journal of Research in Mathematics Education

2) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

3) Educational Studies in Mathematics

4) Eğitim ve Bilim

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Makale örnekleri
Ödevler 1) Türkiye’de ilköğretim matematik eğitimi alanında yayınlanan bir bilimsel makaleyi değerlendirir ve sunar
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav    
Final Sınavı 1 40
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.         X
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.     X    
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.     X    
4 İlköğretim matematik öğretim programının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarını bilir ve bunlara uygun olarak matematik öğretim sürecini planlar.   X      
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik derslerinde uygular.     X    
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.     X    
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.         X
8 Matematik öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.     X    
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.         X
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav      
Ödev 1 10 10
Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü     115
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.6
Dersin AKTS Kredisi     5