• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEM 490
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğretim tasarımının temel ilkelerinden yola çıkarak ortaokul matematik öğretimine ilişkin ders planları hazırlayıp sınıf içinde uygulama yapmak ve yapılan uygulamaları değerlendirmektir.
Dersin İçeriği: 

Öğretim tasarımının temel ilkeleri; ortaokul matematik öğretiminin amaçları; ders planı hazırlamada ve uygulamada dikkat edilecek hususlar; ders planı hazırlama; ders planını uygulama ve değerlendirme.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösterim 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğretim tasarımının temel ilkelerini bilir. 4 1,  3 A, E
2) Ortaokul matematik öğretim programının genel ve özel amaçlarını bilir. 4 1,  3 A, E
3) Ders planı öğelerini bilir ve bu öğeler çerçevesinde matematik ders planları oluşturabilir. 4, 5, 6, 7 1,  3 A, E
4) Hazırladığı ders planını dersin amacına ve plana uygun olarak sınıf ortamında uygulayabilir. 4, 5, 6, 7 1,  3, 6 A, E, G
5) Uygulanan ders planını öğretim tasarım ilkeleri ve öğrenci kazanımları çerçevesinde değerlendirebilir. 5, 8 2, 3 A, E, H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğretim tasarımının temel ilkeleri  
2 Matematik öğretim programının amaçları  
3 Bloom taksonomisi  
4 Ortaokul matematik programı içerik analizi  
5 Ortaokul matematik programı içerik analizi  
6 Matematik öğretim yöntem ve teknikleri  
7 Matematik öğretim yöntem ve teknikleri  
8 Ara Sınav  
9 Ders planı öğeleri  
10 Ders tasarımı  
11 Ders tasarımı  
12 Sınıf içi uygulama  
13 Sınıf içi uygulama  
14 Sınıf içi uygulama değerlendirme  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ortaokul matematik öğretim programı.

Huetnick, L., & Munshin, S. N. (2008). Teaching mathematics for the 21st century: Methods and activities for grades 6-12. New Jersey: Pearson Prentice Hall

Diğer Kaynaklar Ders notları

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Sınıf içi uygulamalarda kullanılacak etkinlik yaprakları
Ödevler 1) Matematik öğretim programındaki Sayılar öğrenme alanından bir kazanım seçilerek bu kazanıma ilişkin ders planı oluşturma

2) Matematik öğretim programındaki Cebir öğrenme alanından bir kazanım seçilerek bu kazanıma ilişkin ders planı oluşturma

3) Matematik öğretim programındaki Geometri öğrenme alanından bir kazanım seçilerek bu kazanıma ilişkin ders planı oluşturma

4) Matematik öğretim programındaki Veri İşleme öğrenme alanından bir kazanım seçilerek bu kazanıma ilişkin ders planı oluşturma

5) Hazırlanan ders planlarından birini sınıf içinde uygulama ve uygulamaya ilişkin yansıtıcı rapor yazma

Sınavlar Ara sınav ve final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara Sınav 1 30
Final Sınavı 1 30
Ödev 5 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İlköğretim matematik öğretim programlarında yer alan konu ve kavramların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir.       X  
2 Matematik ve geometrideki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygular.       X  
3 Matematiksel süreçleri (problem çözme, ispat yapma, vb.) verilen durumlar üzerinde doğru bir şekilde uygular.     X    
4 İlköğretim matematik öğretim programının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanaklarını bilir ve bunlara uygun olarak matematik öğretim sürecini planlar.         X
5 Öğrencilerin yaş, sınıf seviyesi, bireysel farklılıklar ve hazırbulunuşluk durumlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini matematik derslerinde uygular.         X
6 Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine ve değerlendirilmesine yönelik uygun yöntem ve materyalleri belirler ve uygular.         X
7 Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri uygular ve geliştirir.         X
8 Matematik öğrenim sürecini, öğrencilerin gelişimini ve başarısını izler ve uygun ölçme araçları kullanarak değerlendirir.         X
9 Matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip ederek mesleki bilgilerini geliştirir.     X    
10 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanının gelişimine katkıda bulunur. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 5 5 25
Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü     115
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.6
Dersin AKTS Kredisi     5