• Türkçe
  • English

İlköğretim Matematik Eğitimi ile ilgili bu üçüncü podcastte Yeditepe Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği programı hocalarımız yayına konuk ettikleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi bölüm başkanı Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu ile birlikte ilkokulda matematik eğitimi üzerine konuşmuşlardır. İlkokul çağlarında hangi matematiksel becerilere odaklanılması gerektiği tartışılmış, özellikle sayılar konusunda dikkat edilmesi gereken noktaların altı çizilmiştir.

Konuşmacılar: Hülya Kılıç, Oğuzhan Doğan, Erdinç Çakıroğlu

https://open.spotify.com/episode/7n0E3kWwu1FfKdR0doqJAV