Yürütücülüğünü Dr. Öğr. Ü. Hülya Kılıç’ın yaptığı TÜBİTAK destekli 215K049 numaralı proje ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 12 Eylül 2018 tarihinde Ataşehir ilçesindeki ortaokullarda görev yapan matematik öğretmenleri için Etkinliklerle Matematik Öğretimi konulu bir çalıştay düzenlenmiştir. Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kılıç ve Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Doğan’ın gerçekleştirdiği çalıştay öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sonunda katılımcılara katılım belgesi verilmiştir.