Bölümümüz öğretim üyeleri Doç. Dr. Hülya Kılıç ve Dr. Öğr. Ü. Oğuzhan Doğan Türk Bil Mat konferansında "Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisini ve Fark Etme Becerisini Tasarladıkları Etkinlikler Yoluyla Anlamak" adlı bildirilerini sunmuşlardır.