• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDEN 304
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, İngilizce dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimi ile ilgili temel kavramları örnekleyerek öğretmen adaylarına tanıtmak, belirli bir grup öğrenciye dinleme ve konuşma becerilerini öğretmek amacı ile iletişim odaklı bir ders planı hazırlama imkanı sunmak ve sonra da onların uygulamalı olarak sınıf-içi mikro-öğretim uygulamaları yapmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

İngilizce  dinleme ve konuşma becerilerinin öğretiminde kullanılan tekniklerin ayrıntılı bir biçimde incelenmesi ve ders planı geliştirilmesi.

Sınıf öğretmeninin gözetiminde  dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimi için yapılan örnek ders planlarının sunulması ve akran gruplarının yaptığı etkinliklerin diğer akran gruplarca değerlendirilmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Örnek Olay, 4: Gösteri, 5: Problem Çözme, 6: Grup Çalışması, 7: Drama-Rol Yapma, 8: Mikro Öğretim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli test, C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Sunum, H: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Farklı yaş grupları ve farklı düzeyler için İngilizce dinleme ve konuşma becerilerinin öğretiminde kullanılan yöntem ve yaklaşımları tanır. 2, 3, 6,7  8 1,6,7,8 A,F,G
2- İngilizce dinleme ve konuşma becerilerinin öğretiminin farklı evrelerini ve tekniklerini ayrıntılı inceler ve uygular. 2, 3, 6,7, 8 1,6,7,8 A,F,G
3- Mikro-öğretim uygulamalarında bu becerilerin öğretimi için gereken teknikleri kendi ders planlarını hazırlamak için kullanır. 2, 3, 6,7,  8 1,6,7,8 A,F,G
4- Hem kendi ders sunumunu, hem de akranlarının ders öğretimlerini değerlendirebilir. 2, 3, 6,7, 8 1,6,7,8 A,F,G
5- Birleştirilmiş dil becerilerinin öğretimi için materyal uyarlar, ve bilgisayar ortamında geliştirir. 2, 3, 6,7, 8 1,6,7,8 A,F,G

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dil becerilerinin öğretimi ve geliştirişmesi: Giriş Dil eğitimi
2 Dinleme becerileri ve stratejileri nelerdir? Dil eğitimi
3 Dinleme becerileri nasıl öğretilir? Dil eğitimi
4 Dinleme becerileri dersinin planlanması Dil eğitimi
5 Dinleme becerilerinin öğretimi için yapılan örnek ders planlarının sunulması Dil eğitimi
6 Dinleme becerilerinin öğretimi için yapılan örnek ders planlarının sunulması Dil eğitimi
7 Dinleme becerilerinin öğretimi için yapılan örnek ders planlarının sunulması Dil eğitimi
8 Ara sınav  
9 Konuşma becerileri ve stratejileri nelerdir? Dil eğitimi
10 Konuşma becerileri nasıl öğretilir? Dil eğitimi
11 Konuşma becerilerinin öğretimi için yapılan örnek ders planlarının sunulması Dil eğitimi
12 Konuşma becerilerinin öğretimi için yapılan örnek ders planlarının sunulması Dil eğitimi
13 Konuşma becerilerinin öğretimi için yapılan örnek ders planlarının sunulması Dil eğitimi
14 Ders planlarının teslimi (proje olarak -dinleme ve konuşma derslerinin yazılı planı) Dil eğitimi
15 Final sınavı  

 

Kaynaklar

Ders Notu Brown, H. D. (2001). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy (2nd Ed.)NY: Longman.
Diğer Kaynaklar Harmer, J. (2007). How to teach English. Pearson, Essex: Longman.

 

Materyal Paylaşımı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 15
Mikro öğretim 2 35
Portfolyo 3 20
Final sınavı 4 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   45
Yıl içinin Başarıya Oranı   55
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Türk eğitim sisteminin yapı ve işleyişine, ve eğitim ile ilgili kavramlara hakim olmak.     X    
2 Eğitim bilimlerinin temel alanlarını bilme ve eğitimsel gelişimi sağlamada gelişim ve öğrenme psikolojisi yaklaşımlarından yararlanabilmek.         X
3 İngilizce eğitimi ve öğretimi alanındaki bilimsel yöntemleri değerlendirebilmek ve uygulayabilmek.         X
4 Hazır ders materyallerinin öğrencilerin seviye, yaş ve dil düzeyine, ve ilgi ve öğrenme özelliklerine göre etkililiğini değerlendirerek seçebilmek ve kullanabilmek.   X      
5 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini İngilizce eğitim ve öğretiminde etkin bir biçimde kullanabilmek.         X
6 İngilizce kısa öykü, şiir, roman gibi edebi metinleri tanımak ve dil becerilerinin öğretiminde kullanabilmek.   X      
7 İnsan dilinin özelliklerini ve yapısını anlamak ve dil öğretiminde kullanabilmek. X        
8 Dil becerilerini geliştirmek amacıyla özgün materyaller geliştirebilmek.     X    
9 Farklı yaş gruplarının dil öğrenme özelliklerinin farkında olmak ve dil öğretim yöntemlerini bu özellikler doğrultusunda kullanabilmek         X
10 İngilizce’yi yabancı dil olarak öğretme konusunda temel kuramlar, ilkeler ve yöntemleri bilmek ve uygulamak.   X      
11 İngilizce’yi bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde kullanabilmek.         X
12 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavramak ve uygulamak.     X    
13 Öğrencilerinin gereksinimlerini, dil düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alarak uygun öğretim teknolojisi kullanarak ders planı hazırlamak.         X
14 Öğrencilerinin İngilizce’nin dilbilgisi ve söz dağarcığını etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulamak.       X  
15 Öğrencilerinin İngilizce okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilmek.         X
16 İngilizce öğretimine ilişkin ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanışlılık, geçerlilik ve güvenirlik açılarından değerlendirerek kullanabilmek.         X
17 Kendini akademik ve kişisel bağlamda geliştirebilmek için gerekli olan bilimsel araştırma yöntemlerini bilmek ve bunları okul ortamında uygulama becerisine sahip olmak.   X      
18 Teorik ve uygulamalı dilbilim kavramlarını bilmek, ve bu teorilerin ışığında dil öğretim metod ve yöntemlerini kullanmak.   X      
19 İngilizce temel yazma, dinleme, okuma ve konuşma becerilerini geliştirmek.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 28
Mikro öğretim 1 3 40
Final Sınavı 1 3 12
Ödev 1 3 10
Toplam İş Yükü     138
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.5
Dersin AKTS Kredisi     6