• Türkçe
  • English
  • Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, dilbilim ya da dil öğretmenliği bölümlerinden mezun olanlara veya bu bölümlerin son sınıf öğrencilerine yöneliktir.
  • Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi kapsamında Türkçenin sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel ve anlamsal özelliklerinin kavranması ile dört temel dil becerisinin geliştirilmesi ve bu bağlamda okuma-yazma-dinleme-konuşma etkinliklerinin doğal sınıf ortamında uygulanması esas alınmaktadır.
  • 2019-2020 eğitim öğretim yılında, programda öğrenci alımına başlanacaktır.
  •  İlgilenenler Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’ne başvurabilirler.