• Türkçe
  • English

Dr. Öğr. Üyesi Aysun Kunduracı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dilbilim Bölümü tarafından davet edilmiş ve 6 Aralık 2019’da Biçimyapısal Yaratıcılık ve Arabiçimler adlı bir seminer vermiştir.