• Türkçe
  • English

Üniversitemizin Nisan 2017’de Ataşehir Celal Yardımcı Ortaokulu ile imzalamış olduğu Eğitimde İşbirliği Protokolü uyarınca Fakültemiz İngilizce Öğretmenliği programının açmış olduğu bir seçmeli ders çerçevesinde dersi alan üçüncü sınıf öğrencilerimiz Celal Yardımcı Ortaokulu’nun 6.Sınıf öğrencilerine dersi veren öğretim üyesi ve söz konusu sınıfın İngilizce Öğretmeni gözetiminde haftada iki saat İngilizce dersleri vermektedirler. Böylece İngilizce Öğretmen adayları 4.sınıftaki zorunlu öğretmenlik uygulamasına başlamadan çok önce bir devlet okulunda öğretmenlik mesleği ile tanışmakta ve sınıf ortamında öğretmenlik uygulaması imkânı bulmaktadırlar. Bu söz konusu etkinlikler konusunda hem öğretmen adaylarımız hem de okuldaki öğrencilerden oldukça olumlu geri bildirimler alınmaktadır.