2019-2020 akademik yılı içinde İngilizce Öğretmenliği Programı akreditasyon değerlendirme sürecine girmiştir.