• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDTR 141
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu derste, XVI. yüzyıldan XIX. yüzyılın sonuna kadar bir yazı dili olarak yaşayan Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınmış eserleri okuyabilmek için gerekli olan temel bilgiler verilecektir. Arap alfabesi, transkripsiyon sistemi, Osmanlı Türkçesinde Türkçe unsurların yazımı, örnek metinler eşliğinde öğretilecektir. EDTR 141’de okunacak metinler XIX. yüzyıl sonu XX. yüzyıl başında yazılmış eserlerden seçilecektir.
Dersin İçeriği: 
Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arap alfabesinin öğretilmesi,

Çeviri yazı

Yazılıp okunmayan harfler

Yazılmayıp okunan sesler

Sayılar

Ebced hesabı

 Osmanlı Türkçesindeki Türkçe unsurların öğretilmesi.

 

Arapça Farsça unsurların yoğun olmadığı metinleri okuma ve çeviri yazıya aktarma.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi + 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi + 4. Tartışma Yöntemi + 5. Gösteri Yöntemi + 6. Grup çalışması + 7. Drama- Rol
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav + 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk doldurma 4. Doğru Yanlış 5. Sözlü sınav + 6. Portfolyo +

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme çıktıları     Program Çıktıları
1 Osmanlı Türkçesi hakkında bilgi sahibidir. 12, 14
2 Arap alfabesini, harflerin bitişme kurallarını bilir. 14
3 Arap harfleriyle yazı yazabilir 14
4 Basit Osmanlı Türkçesi metinleri okuyabilir. 14
5 Transkripsiyon alfabesini bilir. 14
6 Osmanlı Türkçesiyle yazılmış basit metinleri çeviri yazıya aktarabilir. 14

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Başlangıç. Dersin tartışılması. Arap alfabesi  
2 Arap Alfabesi(devam).  Transkripsiyon alfabesi.  
3 Ünlülerin yazımı. Kelime yazma ve okuma alıştırması  
4 Sınıf çalışması 1 (yazılı ve sözlü) İlgili ders notları
5 Hemze. Kelime yazma ve okuma alıştırma İlgili ders notları
6 Yazılıp okunmayan harfler. Yazılmayıp okunan sesler. Türkçe kelimelerin imlası  Metin okuma Metin
7 Rakamlar ve ebced hesabı. Metin okuma Metin
8 Sınıf Çalışması 2 Metin okuma İlgili ders notları, metin
9 ARA SINAV İlgili ders notları
10 Metin Okuma İlgili metin
11 Metin Okuma İlgili metin
12 Metin Okuma, Sınıf Çalışması 3 İlgili ders notları
13 Metin Okuma İlgili metin
14 Genel Tekrar Ders notları

Kaynaklar

Zorunlu Kaynaklar Faruk K. Timurtaş Osmanlı Türkçesi III (Alfa Yayınevi)

 İsmail Parlatır Osmanlı Türkçesi Sözlüğü (Yargı Yayınevi)

* Okuma parçaları  (öğretim görevlisi tarafından verilir.)

Tavsiye Edilen

Kaynaklar

Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders notları dosyası

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Küçük Sınavlar 3 10
Ödev 10 10
Final 1 40
Sınıf İçi Katılım ve Devam   10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100
       

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.   X      
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

  X      
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.       X  
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.     X    
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.   X      
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.   X      
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.   X      
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.     X    
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cunhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.     X    
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.   X      
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek. X        
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.         X
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

  X      
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

        X
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek. X        

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 3 3
Sınıf Çalışması 3 2 6
Ödev 10 3 30
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     132
Toplam İş Yükü / 25 (s)          5.28
Dersin AKTS Kredisi     6