• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDTR 454
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu derste Çocuk ve Gençlik Edebiyatının karakteristik özellikleri, Türkiye’de ve dünyada nasıl geliştiği anlatılacak; bu alanda çalışan kişi, kurum ve dernekler, yapılmış bilimsel yayınlar, verilen ödüller tanıtılacaktır. Çocuklara ve gençlere yönelik bir edebiyatın önemi ve işlevleri anlatılacak; nitelikli ve niteliksiz eserleri nasıl ayırt edebileceğimiz örneklerle gösterilecektir. MEB’nın 100 Temel Eser Listesi incelenecek, “temel eser” kavramı üzerinde durulacaktır. Öğrenciler, Çocuk ve Gençlik Edebiyatını çeşitli açılardan ele alan / değerlendiren bilimsel yayınlardan yararlanarak araştırma ödevleri hazırlayacaklar ve böylece dönem boyunca eleştirel düşünme, okuma ve makale yazma becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklardır. Ayrıca bu ders, bir öğretmen olarak öğrencilerin yaş gruplarına uygun eserler seçme ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretiminde derste amaçlanan kazanımlar doğrultusunda kullanma gibi mesleki becerilerin edinilmesine de katkı sağlayacaktır.
Dersin İçeriği: 
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı- temel kavramlar

Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Edebiyatının gelişimi

Bu alanda çalışan kişi ve kurumlar

Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Edebi Türler

MEB 100 temel eser listesi

Öğrenilen temel kavramlar ve değerlendirme ölçütleri çerçevesinde kitap inceleme- değerlendirme

Çocuk  ve gençlik kitaplarından öğretimde yararlanma olanakları

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi + 2. Örnek Olay Yöntemi + 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi + 5. Gösteri Yöntemi + 6. Grup çalışması +
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav + 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav + 6. Portfolyo +

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Çocuk ve Gençlik Edebiyatı kavramları hakkında bilgi sahibidir. 6,7,11 1,2,4,5 1,5,6
2 Çocuk ve Gençlik Edebiyatının tarihsel gelişimini bilir 12 1,2 1,5
3) Bu alanda çalışan araştırmacıları ve kurumları tanır. 10 1,2 1,5
4) Çocuk ve gençlik edebiyatını yaş, cinsiyet, edebi tür gibi ölçütleri kullanarak kategorilere ayırabilir. 12 1,2 1,5,6
5) MEB tarafından hazırlanan 100 Temel Eser listesindeki kitaplar hakkında bilgi sahibidir 11 1,2 1,4,5,6
6) Çocuk ve gençlik kitaplarını eğitim- ve öğretim sürecinde verimli biçimde kullanabilir 11 1,2 1,4,5,6

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Başlangıç. Dersin tartışılması. Öğrencilerin ilköğretim ve orta öğretimde okudukları kitaplar hakkında tartışma.  
2 Temel kavramlar- tanımlar. (Çocuk Edebiyatı nedir? Gençlik Edebiyatı Nedir?  Çocuk ve gençliğe görelik nedir?..vs) Çocuk ve gençlerin ihtiyaçları, ilgi alanları, okuma düzeyleri, bunları belirleyen etkenler, öğretmenler olarak bizlerin bunları neden bilmemiz gerektiği hakkında tartışma.  
3 Çocuk ve Gençlik Edebiyatının ülkemizde ve dünyada tarihsel gelişimi-1 İlgili okumalar
4 Çocuk ve Gençlik Edebiyatının ülkemizde ve dünyada taihsel gelişimi-2 Gülten Dayıoğlu,  Fadiş. Öğrendiğimiz temel kavramlar ve değerlendirme ölçütleri çerçevesinde kitap hakkında tartışma. İlgili okumalar
5  Çocuk ve Gençlik Edebiyatı üzerine çalışan kişi ve kurumlar. “Temel eser” ve MEB. Muzeffer İzgü, Ekmek Parası.: Öğrendiğimiz temel kavramlar ve değerlendirme ölçütleri çerçevesinde kitap hakkında tartışma. İlgili okumalar
6 Çocuk Edebiyatının kaynakları. Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Edebi Türler-1  (masal, destan, efsane..vd.) Sunum 1 İlgili okumalar
7 Çocuk Edebiyatının kaynakları. Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Edebi Türler-1  (masal, destan, efsane..vd.) -devam- Sunum 2 İlgili okumalar
8 Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Edebi Türler-3 (Roman). Serpil Ural Şafakta Yanan Mumlar Öğrendiğimiz temel kavramlar ve değerlendirme ölçütleri çerçevesinde kitap hakkında tartışma. Sunum 3 İlgili okumalar
9 Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Edebi Türler-4 (Tiyatro, Şiir). Sunum 4 İlgili okumalar
10 Edebiyat ve diğer sanatlar. (sinema, resim, müzik...vs) Orta öğretimde edebiyat öğretiminde sanatlar arası ilişkiler kurmanın faydaları; sunulan ve okunan kitaplara bu gözle baktığımızda ortaya çıkan sonuç hakkında tartışma. Oscar Wilde  Mutlu Prens. Öğrendiğimiz temel kavramlar ve değerlendirme ölçütleri çerçevesinde kitap hakkında tartışma. Yetişkin edebiyatı -Gençlik edebiyatı ilişkisi hakkında tartışma. İlgili okumalar
11 Çocuk ve gençlere yönelik anı, gezi, mektup, günce, deneme.... vb bilgilendirici türde metinlerin seçimi. İlgili okumalar
12 Çocuk ve gençlere yönelik anı, gezi, mektup, günce, deneme.... vb bilgilendirici türde metinlerin seçimi.

100 temel eser listesi için bir kitap  önerisi. Her öğrenci önerisini yazılı olarak gerekçeleriyle birlikte hazırlayıp sınıfta sunacaktır. Sunum süresi 5 dk’dır

İlgili okumalar
13 “Sakıncalı kitap” ve sansür. Antoine de Saint-Exupéry Küçük Prens. Öğrendiğimiz temel kavramlar ve değerlendirme ölçütleri çerçevesinde kitap hakkında tartışma İlgili okumalar
14 Sansürlenmiş kitaplar. Her öğrenci Türkiye’de veya dünyada sansürlenmiş, çocuklar veya gençler için sakıncalı bulunmuş bir kitabı tanıtacak ve sansürlenme nedenlerini anlatacaktır. Bu sunum yazılı olarak da teslim edilecektir. Sunum süresi 5dk. İlgili okumalar

Kaynaklar

Zorunlu Kaynaklar * Gülten Dayıoğlu,  Fadiş 

* Muzeffer İzgü, Ekmek Parası

* Oktay Akbal, Kırmızı Yoyo

*Serpil Ural Şafakta Yanan Mumlar

*  Oscar Wilde Mutlu Prens

* Antoine de Saint-Exupéry Küçük Prens (Le Petit Prince-The Little Prince)

* Makale dosyası  (öğretim görevlisi tarafından verilir.)

Tavsiye Edilen

Kaynaklar

 

*Türkiye’de yapılmış çalışmalar

Ciravoğlu Öner  Çocuk Edebiyatı (Esin Yayınevi)

Dilidüzgün Selahattin İletişim Odaklı Türkçe Derslerinde Çocuk Kitapları (Morpa)

Gökşen Enver Naci, Örnekleriyle Çocuk Edebiyatımız (Remzi Kıtabevi)

Kıbrıs İbrahim Uygulamalı Çocuk Edebiyatı  (Eylül Yayınları)

Neydim Necdet Türkiye’de Çeviri ve Telif Eserlerde Genç Kız Edebiyatı (Bu yayınevi)

.........................  Çocuk ve Edebiyat ( Çocukluğun Kısa Tarihi Edebiyatta Çocuk Figürleri) (Bu yayınevi)

Sever Sedat Çocuk ve Edebiyat  (Kök Yayınevi)

*Yurt dışında yapılmış çalışmalar

Botelho, M. & M. Rudman. 2009. Critical Multicultural Analysis of Children’s Literature: Mirrors, Windows, and Doors. NY: Routledge

Brown, Joanne and Nancy St. Clair. The Distant Mirror: Reflections on Young Adult Historical Fiction. Lanham, Md: Scarecrow Press, 2006.

Brown, Joanne and Nancy St. Clair. Declarations of Independence: Empowered Girls in Young Adult Literature, 1990-2001. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2002.

Cadden, Mike. “The Irony of Narration in the Young Adult Novel.” Children’s Literature Association Quarterly 25.3 (2000): 146-154.

Cart, Michael. From Romance to Realism: 50 Years of Growth and Change in Young Adult Literature. New York : HarperCollins, 1996.

Hogan, Walter. Humor in Young Adult Literature: A Time to Laugh. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2005.

Makowski, Silk. Serious About Series:Evaluations and Annotations of Teen Fiction in Paperback Series. Ed. Dorothy M. Roderick. Lanham, MD: Scarecrow Press, 1998.

Trites, Roberta Seelinger. Disturbing the Universe: Power and Repression in Adolescent Literature. Iowa City: University of Iowa Press, 2000.

    -------------------------- .  Waking Sleeping Beauty: Feminist Voices in Children’s Novels. Iowa city: University of Iowa Press, 1997.

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders notları dosyası

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
Proje 1 20
Sunum 3 15
Ödev 6 15
Final 1 40
Sınıf İçi Katılım ve Devam   10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100
       

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.   X      
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

  X      
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.   X      
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.   X      
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.   X      
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.   X      
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.       X  
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.     X    
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cunhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.     X    
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.         X
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.         X
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.         X
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

      X  
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

  X      
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.       X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Proje 1 5 5
Sunum 3 2 6
Ödev 6 2 12
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     115
Toplam İş Yükü / 25 (s)          4.6
Dersin AKTS Kredisi     5