• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDTR 433
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu derste çağdaş öğrenme ve öğretme kuramlarının ışığı altında ana dili ve edebiyat öğretme ve öğrenme süreçleri ve ana dili/edebiyat dersinin etkinlik alanları birbirleriyle bağlantılı bir şekilde irdelenmektedir. Yeni bakış açılarının, ders içinde çocukları öğrenmenin merkezine yerleştirerek ön plâna çıkartması, başka bir deyişle çocuklara yönelme eğilimi, öğretmenler için de yeni görev ve sorumluluklar getirmiştir. Çocukları öğrenmenin odak noktasına yerleştiren şeffaf öğretme biçimleri öğretmenlerden sadece yeni ve farklı bilgiler istememekte, onlardan bu yönde becerilere de sahip olmalarını şart koşmaktadır. Bu ders kapsamında ana dili dersinde öğrenme ve öğretme süreçlerinin temel ilkeleri olarak görülen Dil Öğretiminin Öğrenme Durumlarında Gerçekleşmesi, Dil Öğretiminin Etkinlikler Yardımıyla Gerçekleşmesi, Dil Öğretiminde Kullanılan Her Türlü Malzemenin İçeriğinin Anlamlı Olması başta olmak üzere ana dili/edebiyat öğretiminde gündemde olan diğer temel çağdaş yaklaşımlar ele alınacaktır. Ayrıca ana dili/edebiyat öğretiminin etkinlik alanları olan okuma, yazma, dinleme, konuşma ve dil incelemesi alanları yeni Dil Anlatım ve Edebiyat Öğretimi müfredatlarına uygun olarak ele alınacaktır.
Dersin İçeriği: 

Ana Dili ve Edebiyat Öğretimim İlkeleri,

Türkçe Öğretiminin Tarihi Gelişimi,

Türkçe Öğretiminin Hedefleri: Eğitimde Hedef Sorunu, Türk Milli

Eğitiminin Amaçları,

İlköğretim Okulları Türkçe  Öğretim Programının Genel Amaçları,

İlköğretim  ve Ortaöğretim Okulları Öğretim Programının Özel

Amaçları,

Öğrenmeyi Öğrenme,

Öğretme Stratejileri,

Öğretim Yöntemleri,

Öğretim Teknikleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Tartışma Yöntemi 2. Gösteri Yöntemi 3. Drama- Rol yapma 4. Mikro öğretim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Alan eğitiminin tarihi gelişim süreci öneminin farkındadır.   1,2,3 1
2) Alan eğitiminde kullanılan ilke ve yöntemleri bilir.   1,2 1
3) Alan eğitiminde kullanılan teknikleri uygulayabilir.   1,2,3,4 1
4) Dil ve Edebiyat eğitimine yönelik müfredatı ve konu dağılımlarını bilir.   1,2 1
5) Alanıyla ilgili konuların sınıf seviyelerine uygun olarak sunumlarını hazırlayabilir.   1,2 1
6) Alanıyla ilgili konuların anlatımında gerekli materyali hazırlayabilir.   1,3,4 1
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Alan eğitiminin tarihi gelişim süreci öneminin farkındadır.   1,2,3 1
2) Alan eğitiminde kullanılan ilke ve yöntemleri bilir.   1,2 1
3) Alan eğitiminde kullanılan teknikleri uygulayabilir.   1,2,3,4 1
4) Dil ve Edebiyat eğitimine yönelik müfredatı ve konu dağılımlarını bilir.   1,2 1
5) Alanıyla ilgili konuların sınıf seviyelerine uygun olarak sunumlarını hazırlayabilir.   1,2 1
6) Alanıyla ilgili konuların anlatımında gerekli materyali hazırlayabilir.   1,3,4 1

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Başlangıç. Dersin tartışılması  
2 Ana Dili ve Edebiyat Öğretimim İlkeleri İlgili okumalar
3 Türkçe Öğretiminin Tarihi Gelişimi İlgili okumalar
4 Türkçe Öğretiminin Hedefleri: Eğitimde Hedef Sorunu, Türk

Milli Eğitiminin Amaçları

İlgili okumalar
5 İlköğretim Okulları Türkçe  Öğretim Programının Genel

Amaçları

İlgili okumalar
6 İlköğretim  ve Ortaöğretim Okulları Öğretim Programının Özel

Amaçları

İlgili okumalar
7 Öğrenmeyi Öğrenme İlgili okumalar
8 Öğretme Stratejileri İlgili okumalar
9 VİZE  
10 Öğretim Yöntemleri İlgili okumalar
11 Öğretim Yöntemleri İlgili okumalar
12 Öğretim Teknikleri İlgili okumalar
13 Öğretim Teknikleri İlgili okumalar
14 Genel Değerlendirme İlgili okumalar

 

Kaynaklar

Zorunlu Kaynaklar Aksan, Doğan:  “Anadili”, Türk Dili Dergisi Özel Sayısı, 1975, s.423-433.

Yıldız, Cemal (2003): Ana Dili Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ve Türkçe Öğretimi. Ankara:Pegem A  Yayıncılık.

Yıldız, Cemal (2003): Türkçe Öğretiminde Alternatif Yöntemler. Ankara: Anı Yayıncılık.

Yıldız, Cemal (2006): Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi Ankara: Pegema Yayıncılık

Tavsiye Edilen

Kaynaklar

Demirel, Özcan (2006): Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık, MEB 2006 Türkçe Öğretimi Programı

MEB 2005 Dil ve Anlatım Programı

MEB 2005 Türk Edebiyatı Programı

Yıldız, Cemal: “Ana Dili Öğretiminin Temel İlkelerine Karşılaştırmalı Bir Bakış,” Dil Dergisi, Sayı 120, Haziran 2003, s.5-21

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
VİZE 1 50
Kısa Sınav   -
Sınıf içi katılım   -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100
       

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.   x      
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

        x
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.   x      
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.   x      
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.   x      
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.         x
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.     x    
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.   x      
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.     x    
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.       x  
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.     x    
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.         X
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

        x
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

  x      
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.   x      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav - - -
Ödev 2 10 20
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     131
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.24
Dersin AKTS Kredisi     6