• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDTR 444
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu ders kapsamında bilimsel gelişmeler ve çağdaş öğrenme ve öğretme kuramlarının ışığı altında dil ve edebiyat derslerinin klâsik etkinlik alanları olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanları ile bu alanların dışında kalan alternatif öğretim yöntemleri işlenecektir. Alternatif yöntemler çerçevesinde Mihver Ders Uygulaması, Çeşitli Çalışma Alanlarının Birleştirilmesi (Bütünleyici Ana Dili Dersi), Proje Temelli Ana Dili Dersi, Eyleme ve Üretime Yönelik Ana Dili Dersi, Okul Dışı Öğrenme Alanları, Ana Dili Dersinde Oyun ve Ana Dili Dersinde Araç ve Gereç Kullanımı başlıkları ele alınacaktır. Ayrıca ana dili/edebiyat öğretiminin etkinlik alanları olan okuma, yazma, dinleme, konuşma ve dil incelemesi alanları yeni Dil Anlatım ve Edebiyat Öğretimi müfredatlarına uygun olarak ele alınacaktır.
Dersin İçeriği: 

Okuma ve Anlama Öğretimi

Konuşma Öğretimi

Dinleme/İzleme Öğretimi

Yazma Öğretimi

Dilbilgisi Öğretimi

Alternatif Yöntemler

Ölçme ve Değerlendirme

MEB 2005 Dil ve Anlatım Programı: Programın Amacı,

Yapısı, Kazanımlar ve Ünitelerin Dağılımı

MEB 2005 Edebiyat Programı: Programın Amacı, Yapısı,

Kazanımlar ve Ünitelerin Dağılımı

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri 1) Alan eğitiminin klasik etkinlik alanlarını tanır. 1,2,3 1 2) Alan eğitiminde kullanılan ilke ve yöntemleri bilir. 1,2 1 3) Alan eğitiminde kullanılan alternatif te
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Alan eğitiminin klasik etkinlik alanlarını tanır.   1,2,3 1
2) Alan eğitiminde kullanılan ilke ve yöntemleri bilir.   1,2 1
3) Alan eğitiminde kullanılan alternatif teknikleri uygulayabilir.   1,2,3,4 1
4) Dil ve Edebiyat eğitimine yönelik müfredatı ve konu dağılımlarını bilir.   1,2 1
5) Dil ve Edebiyat eğitimine yönelik müfredatı ve konu dağılımlarını bilir.   1,2 1
6) Alanıyla ilgili konuların anlatımında gerekli materyali hazırlayabilir ve seviyeye uygun sunabilir.   1,3,4 1

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Başlangıç. Dersin tartışılması  
2 Okuma ve Anlama Öğretimi İlgili okumalar
3 Konuşma Öğretimi İlgili okumalar
4 Dinleme/İzleme Öğretimi İlgili okumalar
5 Yazma Öğretimi İlgili okumalar
6 Dilbilgisi Öğretimi İlgili okumalar
7 Alternatif Yöntemler İlgili okumalar
8 Alternatif Yöntemler İlgili okumalar
9 VİZE  
10 Ölçme ve Değerlendirme İlgili okumalar
11 MEB 2005 Dil ve Anlatım Programı: Programın Amacı,

Yapısı, Kazanımlar ve Ünitelerin Dağılımı

İlgili okumalar
12 MEB 2005 Dil ve Anlatım Programı: Programın Amacı,

Yapısı, Kazanımlar ve Ünitelerin Dağılımı

İlgili okumalar
13 MEB 2005 Edebiyat Programı: Programın Amacı, Yapısı,

Kazanımlar ve Ünitelerin Dağılımı

İlgili okumalar
14 Genel Değerlendirme İlgili okumalar

 

Kaynaklar

Zorunlu Kaynaklar Aksan, Doğan:  “Anadili”, Türk Dili Dergisi Özel Sayısı, 1975, s.423-433.

Yıldız, Cemal (2003): Ana Dili Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ve Türkçe Öğretimi. Ankara:Pegem A  Yayıncılık.

Yıldız, Cemal (2003): Türkçe Öğretiminde Alternatif Yöntemler. Ankara: Anı Yayıncılık.

Yıldız, Cemal (2006): Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi Ankara: Pegema Yayıncılık

Tavsiye Edilen

Kaynaklar

Demirel, Özcan (2006): Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık, MEB 2006 Türkçe Öğretimi Programı

MEB 2005 Dil ve Anlatım Programı

MEB 2005 Türk Edebiyatı Programı

Yıldız, Cemal: “Ana Dili Öğretiminin Temel İlkelerine Karşılaştırmalı Bir Bakış,” Dil Dergisi, Sayı 120, Haziran 2003, s.5-21

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
VİZE 1 50
Kısa Sınav   -
Sınıf içi katılım   -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100
       

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.   x      
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

        x
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.   x      
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.   x      
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.   x      
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.         x
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.     x    
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.   x      
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.     x    
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.       x  
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.     x    
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.         X
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

        x
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

  x      
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.   x      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav - - -
Ödev 2 10 20
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü        131
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.24
Dersin AKTS Kredisi     6