• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDTR 476
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri ile öğretim sürecindeki yeri ve kullanımını anlamaları ve öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin geliştirerek bunları ders içi sunumlarda kullanabilmesi.
Dersin İçeriği: 

Eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi gibi temel kavramlar.

Öğretim materyallerini tanıma.

Materyal tasarlamanın ilkeleri. Materyaller tasarlama ve bunları ders içi sunumlarda kullanma.

Uzaktan eğitim (E-öğrenme).

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Proje / ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Alan ile ilgili temel bilgileri kavrar ve alan literatürüne eleştirel bir bakış geliştirir.   1,2,3,4,5 6
Öğretim teknolojisi ve eğitim teknolojisine dair kuramsal bir bakış geliştirir.   1,2,3,4,5 6
Edebiyat öğretiminde materyal tasarımının imkânlarını düşünür, alternatif öğretim yöntemleri tasarlar.   1,2,3,4,5 6
Teknolojinin beşeriyat (humanitas) öğretimi ile olan ilişkisini tartışabilir.   1,2,3,4,5 6
Belirlenmiş ders kitaplarına eleştirel yaklaşır, öğretim teknolojileri yoluyla edebiyat öğretimini daha dinamik bir hale getirebilir.   1,2,3,4,5 6

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Başlangıç. Dersin tartışılması. Eğitim üzerine tartışma.  
2 Ders içeriği. Öğretim, teknoloji, materyal, tasarım. İlgili okumalar ya da ödevler.
3 Temel kavramlar, edebiyat öğretiminde materyal tasarımı hakkında. İlgili okumalar ya da ödevler.
4 Akıllı tahta içerik hazırlama çalışmaları I. İlgili okumalar ya da ödevler.
5 Akllı tahta içerik hazırlama çalışmaları II. İlgili okumalar ya da ödevler.
6 İçerik sunumları I. İlgili okumalar ya da ödevler.
7 İçerik sunumları II. İlgili okumalar ya da ödevler.
8 İçerik sunumları III. İlgili okumalar ya da ödevler.
9 İçerik sunumları IV. İlgili okumalar ya da ödevler.
10 İçerik sunumları V. İlgili okumalar ya da ödevler.
11 İçerik sunumları VI. İlgili okumalar ya da ödevler.
12 Uzaktan eğitim, esaslar, sorunlar. İlgili okumalar ya da ödevler.
13 Dönem sonu tartışmaları I. İlgili okumalar ya da ödevler.
14 Dönem sonu tartışmaları II. İlgili okumalar ya da ödevler.

 

Kaynaklar

Zorunlu Kaynaklar S. Sadi Seferoğlu. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem Akademi, 2011.
Online

Kaynaklar

http://acikders.hacettepe.edu.tr/dersler/otmt.html

http://anapod.anadolu.edu.tr/groups/omb212ocadiguzel/

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders öncesi ya da sonrası dersin öğretim görevlisi tarafından çoğaltılması için verilir.

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
Ödev 2 60
Sunum 2 40
Sınıf içi katılım - -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   -
Yıl içinin Başarıya Oranı   -
Toplam   100
       

 

 

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.   X      
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

  X      
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.   X      
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.   X      
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.   X      
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.     X    
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.     X    
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.     X    
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cunhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.     X    
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.         X
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.       X  
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.       X  
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

        X
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

        X
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.     X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ara Sınav - - -
Kısa Sınav - - -
Ödev 2 4 8
Final - - -
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.12
Dersin AKTS Kredisi     6