• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EDTR 132
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Dersin başlıca amacı öğrencilerin 1839’dan günümüze kadar Yeni Türk Edebiyatı’nın farklı dönemleri hakkında bilgi edinmesidir. Tanzimat’la beraber yüzünü Batı’ya çeviren Türk toplumu yeni bir medeniyetle karşılaşır ve etkileşime girer. Batı’yı yönlendiren yeni fikirler Türk toplumunu da meşgul etmeye başlar. Edebiyat bu yeni fikirlerin ifadesi olur. Batı’dan alınan yeni edebî türlerle, edebiyatın gitgide zenginleştiğini görürüz. Öğrenci bu sürecin hangi şartlat altında gerçekleştiğini ve edebiyattaki yansımalarını öğrenir.
Dersin İçeriği: 

Tanzimat, Ara Nesil, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âti, Millî Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı hakkında panoramik bilgi sahibi olur.

Tanzimat sonrasında edebiyatımızı yönlendiren yeni fikirleri tanıma.

Yeni edebî türlerin neler olduğunu ve hangi örneklerle edebiyatımıza kazandırıldığını kavrama.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Tanzimat’tan sonra gelişen Yeni Türk Edebiyatı hakkında bilgi sahibi olur.   1 1
2) Yeni Türk Edebiyatı’nın fikrî zeminini kavrar.   1 1
3) Yeni edebî türleri tanır.   1 1
4) Sosyal ve siyasî olayları edebiyatı nasıl yönlendirdiğinin bilincine varır.   1 1

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanzimat Fermanı ve Yeni Türk Edebiyatının Doğuş Zemini İlgili okumalar
2 Tanzimat Edebiyatı İlgili okumalar
3 Tanzimat Edebiyatı İlgili okumalar
4 Tanzimat Edebiyatı İlgili okumalar
5 Ara Nesil Dönemi Türk Edebiyatı İlgili okumalar
6 Servet-i Fünûn Edebiyatı İlgili okumalar
7 Servet-i Fünûn Edebiyatı İlgili okumalar
8 Fecr-i Âti Edebiyatı İlgili okumalar
9 Fecr-i Âti Edebiyatı İlgili okumalar
10 Millî Edebiyat İlgili okumalar
11 Millî Edebiyat İlgili okumalar
12 Cumhuriyet Dönemi Türk  Edebiyatı İlgili okumalar
13 Cumhuriyet Dönemi Türk  Edebiyatı İlgili okumalar
14 Cumhuriyet Dönemi Türk  Edebiyatı İlgili okumalar

 

Kaynaklar

Zorunlu Kaynaklar Tanpınar, Ahmet Hamdi, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2012.

Enginün, İnci, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türk Edebiyatı (1839-1923), İstanbul: Dergâh Yayınları, 2006

Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı,  İstanbul: Dergâh Yayınları, 2006
 

Tavsiye Edilen

Kaynaklar

Türkiye Diyanet Vakfı, İslâm Ansiklopedisi

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar İlgili materyaller ders öncesi çoğaltılması için öğrencilere dağıtılır.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
VİZE 1 40
Kısa Sınav - -
Sınıf içi katılım - -
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100
       

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.   X      
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

  X      
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.   X      
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.   X      
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.   X      
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.         X
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.         X
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.     X    
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.     X    
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.       X  
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.         X
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.         X
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

  X      
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

  X      
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 6       90
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     140
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.6
Dersin AKTS Kredisi     6